Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea nr. 05/09.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele cuprinzând candidații la examen

Hotărârea nr. 05/09.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele cuprinzând candidații la examen

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/09.09.2022

 

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R în ședința din 08.09.2022 cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidați și a celor decise de aceasta,

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se publică tabelele cuprinzând candidații validați la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza dispozițiilor art. 3 alin (4) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261/16 iunie 2022, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul-limită pentru depunerea acestor înscrisuri este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 3 (1) Tabelul cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice este cuprins în anexa 5 a prezentei Hotărâri.

(2) Pentru candidații la dobândirea calității de avocat definitiv, al căror dosar a fost respins, termenul-limită pentru contestații sau, după caz, sau, a opțiunii pentru înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de avocat stagiar este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică directorilor structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

Descarcă Hotărârea împreună cu Anexele: DOCX / PDF

Hotarare 5_tabel provizoriu

Articolul Hotărârea nr. 05/09.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele cuprinzând candidații la examen apare prima dată în UNBR.