Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

  

HOTĂRÂREA nr. 308
9-10 decembrie 2022
privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip
individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

 

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 lit. b) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;

Având în vedere poziția Comisiei Permanente a U.N.B.R., din 08.12.2022 precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.,

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se instituie dreptul avocaților privind contribuția lunară facultativă în cadrul sistemul de pensii al C.A.A..
(2) Se aprobă contractul tip individual privind contribuțiile facultative la sistemul C.A.A., prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
(3) La sfârșitul primului an de funcționare a sistemului contribuțiilor lunare facultative se va realiza o evaluare a acestuia, care va fi supusă analizei Consiliului U.N.B.R..

Art. 2 – Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei.

 

CONSILIUL U.N.B.R.

 

 

Descarcă Hotărârea împreună cu Anexa fișier DOCX / PDF

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A. apare prima dată în UNBR.