Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 304 din 9-10 decembrie 2022 pentru ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 304 din 9-10 decembrie 2022 pentru ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 304
09-10 decembrie 2022

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 261/16 iunie 2022, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2022,

Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Analizând Decizia Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2022,

Examinând toate plângerile, contestațiile, cererile, memoriile și petițiile formulate împotriva Deciziei Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 09-10.12.2022

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2022.

Art. 2. – Respinge toate plângerile, contestațiile, cererile, memoriile și petițiile formulate împotriva Deciziei Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022, urmând a fi comunicate decizii în acest sens către cei care au formulat astfel de cereri.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică I.N.P.P.A., barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R..

CONSILIUL U.N.B.R.

Descarcă Hotărârea fișier PDF

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 304 din 9-10 decembrie 2022 pentru ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2022 apare prima dată în UNBR.