Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 191 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR, precum și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al INPPA

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 191 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR, precum și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al INPPA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 191

10-11 septembrie 2021

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cu modificările și republicările ulterioare și ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare dispozițiile Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Având în vedere Hotărârea nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind data examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2021,

Având în vedere că disponibilitatea spațiului de examen din incinta Complexului Romexpo în luna noiembrie 2021 nu permite, pentru cursanții structurii centrale a I.N.P.P.A., organizarea examenului la data stabilită prin Hotărârea nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului U.N.B.R. și detaliată prin Hotărârea nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., ci numai la data de 5 noiembrie 2021,

Luând în considerare faptul că examenul de absolvire a I.N.P.P.A. trebuie să fie unic la nivel național,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 10-11 septembrie 2021 a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – Se modifică dispozițiile Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al I.N.P.P.A. privind susținerea examenului de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare, după cum urmează:

a. Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. va avea loc la data de 5 noiembrie 2021 (vineri), dată la care se va desfășura Proba scrisă 1, la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal;

b. Proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II (pachetul A – Drept fiscal/Achiziții publice; pachetul B – Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat) – se va echivala cu:

i. calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline – în cazul cursanților actualului ciclu al anului II, respectiv cu

ii. calificativul obținut la testarea scrisă la aceste discipline, care va fi organizată, în condiții de gratuitate, în sistem față în față, anterior examenului de absolvire a I.N.P.P.A., de către Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. – în cazul avocaților stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează în evidențele I.N.P.P.A. ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale.

Art. 2. – Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020, calificativul „admis” obținut la pachetul de discipline opționale se echivalează cu un punctaj de 30 de puncte la Proba 2 prevăzută de Regulamentul de examen.

Art. 3. – Testării scrise prevăzută Art. 1 lit. b. (ii) îi sunt aplicabile, prin asemănare, prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. privind Proba scrisă 2, referitoare la felul și numărul întrebărilor și variantelor de răspuns (Art. 8 alin. 1), consultarea legislației (Art. 8 alin. 3), punctajul acordat și contestațiile (Art. 10) și punctajul minim pentru promovare (Art. 11).

Art. 4. – Dispozițiile prezentei Hotărâri se aplică structurii centrale a I.N.P.P.A. precum și tuturor structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Art. 5. – Celelalte dispoziții ale Hotărârii nr. 120/29-30.01.2021 a Consiliului U.N.B.R. și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al I.N.P.P.A. rămân neschimbate.

Art. 6. (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și a structurii centrale a I.N.P.P.A. (www.inppa.ro) și va fi comunicată barourilor și structurilor I.N.P.P.A..

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor pune în aplicare dispozițiile prezentei hotărâri.

 

 C O N S I L I U L    U. N. B. R.

Descarcă Hotărârea fișiere DOCX / PDF

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 191 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR, precum și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al INPPA apare prima dată în UNBR.