Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Ghid privind programarea avocaților pe platforma națională pentru vaccinarea împotriva COVID-19

Ghid privind programarea avocaților pe platforma națională pentru vaccinarea împotriva COVID-19

În urma completării HG nr. 1031/2020 privind Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România prin HG nr. 12/2021, au fost introduși în etapa a II-a de vaccinare, avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor întocmit potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit platformei rovaccinare (https://vaccinare-covid.gov.ro/), care nu a fost încă modificată/completată conform noilor prevederi introduse prin HG nr. 12/2021, există 2 moduri de programare pentru vaccinare. Dintre acestea, programarea prin intermediul angajatorului, cel puțin până la modificarea aplicației în sensul impus de HG nr. 12/2021, nu poate fi utilizată de avocați, care nu dețin calitatea de angajat.

Prin urmare, fiecare avocat poate să își creeze cont direct pe platformă și să se programe singur pe bază de Email și parola pentru care se optează. Manualul de utilizare pentru persoane fizice se găsește aici: https://vaccinare-covid.gov.ro/manual-de-utilizare-rovaccinare-cnp/.

În prezent nu a fost introdusă opțiunea de indica calitatea de avocat atunci când trebuie introdusă calitatea pentru etapa a II-a de vaccinare (există doar opțiunea <<etapa a II-a – personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale şi al autorității judecătoreşti >>). Probabil, într-un termen rezonabil, platforma se va completa în mod corespunzător.

Nu este e o procedură complicată, nu necesită semnătură electronică și conferă fiecărui avocat controlul întregii proceduri de programare.

Pașii de urmat pentru crearea contului și programarea la vaccin sunt următorii:

1. Crearea Contului pe pagina ROVACCINARE corespunzător unei persoane fizice;
– Utilizatorul alege opțiunea Creează cont nou, iar sistemul deschide pagina pentru introducerea credențialelor:
– E-mail*
– Parola* – ce va conține obligatoriu: · o majusculă · o minusculă · o cifră · un caracter special (din lista afișată de sistem) · 8 caractere ü
– Confirmare Parolă
– după apăsarea butonului Creează cont, sistemul va afișa mesajul de confirmare și va trimite e-mail către adresa folosită pentru crearea contului;
– Utilizatorul va accesa adresa de e-mail, va căuta e-mail-ul primit de la adresa: noreply@mail.vaccinare-covid.gov.ro  și va accesa link-ul din cadrul acestuia pentru confirmarea adresei de e-mail.

2. Autentificarea în aplicație
– se accesează link-ul: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-email și se completează credențialele alese (email și parola). Confirmarea autentificării în cadrul aplicației se realizează prin apăsarea butonului Autentifică-te.

Notă. Pentru persoanele care îndeplinesc una din condițiile jos menționate, pot apela la varianta autentificării prin CNP-ul
– adult cu vârsta peste 65 ani
– adult cu boală cronică aflat în evidența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
– adult introdus de angajator
– adult cu boală cronică introdus de medicul de familie ce nu se regăsește în evidența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

3. Completarea Profilului din contul personal
După autentificare, sistemul afișează mesaj de informare: Completare profil! Pentru a te putea programa la vaccinare, completează profilul!. Prin apăsarea butonului Completează profil direcționează utilizatorul către pagina Profilul meu.
Pe pagină se completează următoarele date: Nume*, Prenume*, CNP*, Serie act de identitate BI/CI*, Număr act de identitate BI/CI*, Județ/Echivalent (rezidență)*, Localitate*

După introducerea datelor de identificare, utilizatorul:
– apasă butonul Pasul următor;
– citește politica de utilizare a aplicației și bifează acceptarea acesteia;
– apasă butonul Finalizează pentru a încheia operațiunea de înregistrare.

Încheierea cu succes a înregistrării utilizatorului este marcată de către sistem prin afișarea mesajului „Persoană adăugată cu succes”.

4. Validare număr telefon
După finalizarea pct. 3, Sistemul va deschide automat interfața corespunzătoare validării numărului de telefon prin Afișarea mesajului „Completează validare număr de telefon”
a) Utilizatorul introduce numărul de telefon (constituit din 10 cifre) și apasă butonul Trimite cod de verificare
b) Sistemul trimite SMS cu codul de verificare generat către numărul de telefon introdus
c) Utilizatorul:
– primește Codul de verificare, pe care îl introduce în câmpul cu același nume;
– completează câmpul Cod de verificare prin introducerea codului primit;
– apasă butonul Validează număr de telefon

Confirmarea acțiunii este redată print-un mesaj de succes de forma „Numărul de telefon a fost verificat cu succes!”

5. Programare la centru de vaccinare
A. Accesarea paginii Beneficiari
Prin apăsarea acestui pagini, titularul contului se poate înregistra pe el ca beneficiar al vaccinului. Sistemul permite înregistrarea ca beneficiar a încă 9 persoane (10 în total cu titularul).
La apăsarea butonului Adaugă beneficiar, sistemul deschide pagina Adaugă beneficiar. Aici se completează următoarele date: Nume, Prenume, CNP, Serie BI/CI, Număr BI/CI Telefon mobil, E-mail, Județ/Echivalent (rezidență). Câmpul Alege grupa de risc este pre-completat de sistem. În cazul titularului contului, datele completate deja în cadrul secțiunii 3, apar deja inserate.
După completarea tuturor informațiilor se activează Butonul Salvează. Apăsarea butonului Salvează conduce la salvarea informațiilor beneficiarului. Confirmarea acțiunii este marcată de către sistem prin mesajul „Beneficiarul vaccinului a fost adăugat cu succes!”, iar beneficiarul va apărea cu nume și prenume în această secțiune.

B. Programarea efectivă la un centru de vaccinare
După finalizarea pct. A, utilizatorul apasă butonul Programează din dreptul beneficiarului.

Sistemul deschide secțiunea Programare și utilizatorul va urma următorii pași, prin accesarea consecutivă a butoanelor: Centre, Programare, Centru vaccin cu rapel la 21 de zile, Programare rapel 21 zile, Confirmare.
a) Centre
La accesarea acestui buton apar toate centrele existente în cadrul județului completat în secțiunea anterioară. Utilizatorul poate alege centre din județul precompletat sau poate alege alt județ.

Lista cu centrele de vaccinare, conține următoarele informații:
Denumire
 Județ
 Localitate
 Adresă
 Locuri libere
Acțiuni     Selectează centru

Selectarea unui centru în vederea programării se realizează din coloana Acțiuni, apăsând butonul Selectează. Utilizatorul alege centrul de vaccinare în funcție de numărul de locuri libere indicate pe pagină. Dacă este indicată valoarea 0, nu există niciun loc liber.

b) Programare
Accesarea unui centru care indică locuri libere, deschide o pagină tip calendar cu zilele lunii respective. Prin accesarea unei zile, prin butonul , se deschide un tabel cu orele de vaccinare disponibile în intervalul 8.00-19.00, beneficiarul putând alege ora dorită prin apăsarea butonului Selectează.
c) Centru vaccin cu rapel la 21 de zile
După selectarea orei în vederea programării, sistemul deschide automat pagina Centru vaccin cu rapel la 21 de zile și beneficiarul poate continua stabilirea unei programări la centrul deja selectat, prin apăsarea butonului Continuă. Dacă pentru rapel se dorește alt centru decât cel inițial, se merge la pagina centre și se efectuează aceiași pași ca la centrul inițial.
d) Programare rapel 21 zile,
După alegerea centrului de rapel, Sistemul deschide automat Programare rapel 21 zile și calculează automat data rapelului, aceasta fiind afișată în calendar ca singura zi pentru programare rapel. Utilizatorul va apăsa pe pictograma de vizualizare și va alege ora dorită pentru rapel apăsând butonul Selectează. Sistemul afișează, în format needitabil, numărul de locuri disponibile pentru fiecare oră și se alege ora dorită.
e) Confirmare.
Parcurgerea pașilor a-d, va conduce la deschiderea automată a paginii Confirmarea programării. Aici, utilizatorul vizualizează sumarul programării și își exprimă acordul cu privire la informațiile introduse. Confirmarea programării se realizează prin apăsarea butonului Finalizează, iar sistemul afișează mesaj de finalizare cu succes: „Programarea a fost realizată cu succes. Confirmarea programării a fost transmisă automat pe adresa de e-mail a beneficiarului.”

Sistemul trimite automat e-mail de confirmare a programării către beneficiarul vaccinului pe adresa de e-mail introdusă în „Profilul meu”. E-mail-ul conține recipisa de confirmare a vaccinării și informații despre:
  Anularea programării prin intermediul platformei
  Reprogramarea (după anularea programării).

C. Descarcă recipisa
La apăsarea butonului Descarcă recipisa (din Acțiuni) de către utilizator, sistemul va descărca recipisa aferentă unui beneficiar. Recipisa conține informații cu privire la programarea inițială și rapel, data programării și centrul de vaccinare ales pentru beneficiar.
Sistemul afișează mesaj de confirmare acțiuni „Fișierul a fost descărcat cu succes!”, iar utilizatorul deschide fișierul de format .pdf, pe care îl poate tipări.
Beneficiarul poate prezenta recipisa în format electronic, pe telefonul mobil, tableta sau alte dispozitive.

Pentru alte detalii privind modificări/completări/ștergeri ale datelor introduse și salvate sau pentru o privire exhaustivă a pașilor ce trebuie urmați, se poate consulta manualul sus menționat – https://vaccinare-covid.gov.ro/manual-de-utilizare-rovaccinare-cnp/.

Articolul Ghid privind programarea avocaților pe platforma națională pentru vaccinarea împotriva COVID-19 apare prima dată în UNBR.