Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Examenul de primire în profesia de avocat din 07 aprilie 2024 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024

Examenul de primire în profesia de avocat din 07 aprilie 2024 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024

Înștiințăm prin prezenta că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024, va avea loc la data de 07 aprilie 2024 în spațiile Facultății de Drept a Universității din București (Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46).

Repartizarea candidaților pe săli de examen va fi publicată în timp util.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 07.04.2024
Cu începere de la ora 06.30 și până la ora 08.15, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (clădirea Facultății de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sectorul 5), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.
– Accesul în curtea și în clădirea Facultății de Drept, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
● actului de identitate
● legitimației de examen, tipărită de candidat, înainte de examen, din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA -uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 08.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului, dacă le au asupra lor.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 7 aprilie 2024 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– Candidații nu vor putea preda lucrarea şi părăsi sala de examen, pentru niciun motiv, mai devreme de o oră de la începerea probei. După acest moment candidații vor putea preda lucrarea şi părăsi sala în orice moment.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și curtea Facultății de Drept; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

Articolul Examenul de primire în profesia de avocat din 07 aprilie 2024 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024 apare prima dată în UNBR.