Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Delegația Baroului Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) și reprezentanții U.N.B.R. s-au întâlnit la București pentru a discuta despre provocări comune privind exercitarea profesiei de avocat

Delegația Baroului Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) și reprezentanții U.N.B.R. s-au întâlnit la București pentru a discuta despre provocări comune privind exercitarea profesiei de avocat

Delegația Baroului Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) și reprezentanții U.N.B.R. s-au întâlnit la București pentru a discuta despre provocări comune privind exercitarea profesiei de avocat

20 aprilie 2023, Biblioteca Victor Anagnoste

Agenda discuțiilor a vizat următoarele subiecte:

(i) Digitalizarea justiției. Un sistem unitar de comunicare electronică între avocați și instanțe și de acces al avocaților la dosarele de instanță. Modelul german
(ii) Confidențialitatea raporturilor dintre avocat și client, cu referire specială la reglementările privind spălarea banilor
(iii) Efecte transfrontaliere ale utilizării nelegale a titlului de avocat și mijloace pentru combaterea acestora. Instituirea unei sistem de cooperare în această privință a organizațiilor profesionale ale avocaților din Germania și România.

Dl. Ulrich Wessels, Președintele Baroului Federal German și dl. Traian Briciu, Președintele U.N.B.R. au discutat, alături de delegații fiecărei instituții, despre experiența profesiei de avocat din Germania privind adaptarea exercițiului profesional avocațial la utilizarea instrumentelor digitale, informatice în justiție. În Germania sistemul a devenit obligatoriu la 1 ianuarie 2022 și prevede comunicarea exclusiv electronică între avocați și instanțele de judecată, precum corespondența profesională între avocați. Până în anul 2026, procesul va deveni obligatoriu pentru toate instanțele de judecată din Germania.

Ulrich Wessels a explicat rațiunile pentru care profesia de avocat a avut inițiativa demarării unui sistem propriu de digitalizare și avantajele majore pentru avocați în ce privește timpul de lucru și resursele financiare: Preocuparea noastră principială a fost aceea că noi, avocații, suntem și trebuie să rămânem independenți, prin urmare am dorit să ne dezvoltăm propriul sistem care să ne permită digitalizarea, fiind conștienți că lucrul acesta ne va permite să ne asigurăm independența. De la 1 ianuarie 2022, concluziile scrise, cererile de chemare în judecată, toate actele se depun prin intermediul căsuței poștale electronice. Inclusiv taxele judiciare de timbru se pot plăti tot online.

Participanții la întâlnirea de lucru au subliniat importanța cooperării la nivel internațional pentru a putea preveni cazurile de practică ilegală a profesiei de avocat. Delegația BRAK a informat U.N.B.R. că ultima solicitare de înscriere într-un barou din Germania, în baza unei atestări false privind calitatea de avocat în România, a fost în anul 2021. Acest lucru s-a datorat în principal informării pe care BRAK a făcut-o către cele 28 de barouri regionale din Germania privind solicitarea U.N.B.R. de a se acorda o atenție deosebită actelor care atestă calitatea de avocat depuse de persoane care nu obținut legal această calitate.

Cele două delegații au afirmat că profesia de avocat, indiferent de locul unde este exercitată, trebuie să rămână fidelă principiilor consacrate privind independența avocatului, confidențialitatea raporturilor dintre avocat și client și neidentificarea avocatului cu clientul pe care acesta îl reprezintă.

Din delegațiile celor două instituții au participat la discuții: dl. Jörg Menzer, Secretar General – International Bar Association (IBA) și dna. Veronika Horrer, Director de Relații Internaționale BRAK, dl. Ion Dragne, Decanul Baroului București și Vicepreședinte al U.N.B.R., dl. Antonio Iordan, membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R. și dl. Dan Oancea, Directorul I.N.P.P.A. și membru al Comisiei Permanente a UNBR.

În dimineața aceleiași zile, delegația Baroului Federal German a fost primită în audiență la Vicepreședintele Senatului României, dl. senator Robert Cazanciuc, la discuții participând dl. Cristian Niculescu Țăgârlaș, Președintele comisiei juridice a Senatului, dl. senator Daniel Fenechiu, Vicepreședinte al U.N.B.R. și dl. Dan Oancea, Directorul I.N.P.P.A. și membru al Comisiei Permanente a UNBR.

Discuțiile au avut ca obiect proiectele legislative cu impact asupra profesiei de avocat din România. Un interes deosebit l-a suscitat sistemul german al asigurării juridice a cetățeanului, cu privire la care delegația germană a oferit detalii, sistem care prezintă interes pentru România și cu privire la care oaspeții germani și-au manifestat deplina disponibilitate de a oferi Parlamentului României informații și materiale relevante privind reglementarea și mecanismele de funcționare ale acestuia.

Galerie foto:

Articolul Delegația Baroului Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) și reprezentanții U.N.B.R. s-au întâlnit la București pentru a discuta despre provocări comune privind exercitarea profesiei de avocat apare prima dată în UNBR.