Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia nr. 517/28 aprilie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023

Decizia nr. 517/28 aprilie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 

 

DECIZIA nr. 517/28 aprilie 2023

privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),
 Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul de examen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 57/27.03.2020, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021,
Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente nr. 461/13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2023;     
Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Comisia Permanentă, în ședința din 28 aprilie 2023

DECIDE :

Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea  aprilie 2023, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare „I.N.P.P.A.”) și U.N.B.R., cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta Decizie cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare[1], potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Decizie.

Art. 2. – (1) Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva efectuării verificării prevăzute la alin. (2) și (3), primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2023, astfel cum sunt menționați în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

(2) Deciziile de primire în profesie a candidaților declarați admiși se vor emite numai în urma depunerii la barouri, în original, de către candidații declarați admiși, a documentelor cu care aceștia s-au înscris în sistem on-line la examenul de admitere în profesie și a constatării de către barouri a deplinei conformități între aceste documente. În acest scop, odată cu comunicarea prezentelor dispoziții, se va solicita în scris barourilor la care figurează ca înscriși candidații admiși, să transmită în scris U.N.B.R. rezultatul verificării, cu semnalarea eventualelor discordanțe, precizarea naturii acestora și transmiterea de copii de pe documentele constate a fi neconforme.

(3) Starea de demnitate a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie se va verifica de barouri cu ocazia primirii în profesie.

Art. 3. – După primirea rezultatelor verificării prevăzute la art. 2 alin. (2), deciziile de primire în profesie, prevăzute la  același alineat,  se vor  comunica  barourilor  la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Art. 4. – Toate cererile, memoriile, petițiile privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătură cu care se susține că nu au fost soluționate favorabil în etapa soluționării contestaților la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj vor fi analizate ulterior, pe baza documentelor înregistrate în evidența UNBR cu privire la desfășurarea examenului.

Art. 5. – (1) Prezenta Decizie va fi supusă ratificării Consiliului U.N.B.R..

(2) Prezenta decizie se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor și I.N.P.P.A., în vederea luării în evidență a candidaților declarați admiși.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.

__________

[1] Codurile de identificare ce înlocuiesc numele au fost introduse la cererea expresă a unor candidați, întemeiată pe dispozițiile legale privind protecția datelor personale

Descarcă Decizia împreună cu Anexele (rezultatele examenului) fișier DOCX / PDF

Articolul Decizia nr. 517/28 aprilie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023 apare prima dată în UNBR.