Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia nr. 329 din 18 februarie 2022 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților (I.N.P.P.A.)

Decizia nr. 329 din 18 februarie 2022 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților (I.N.P.P.A.)

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 329
18 februarie 2022

Comisia Permanenta a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în ședința în sistem videoconferință din data de 18 februarie 2022,

În baza art. 67 alin. (1) lit. a), e) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dezbaterile din cadrul Comisiei Permanente a U.N.B.R., în ședințele din 25-26.08.2021, 09.12.2021, 05.02.2022 și 18.02.2022,

DECIDE:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților (I.N.P.P.A.).

Art. 2 – Prezenta decizie, se va comunica către I.N.P.P.A., barouri, membrii Consiliului UNBR și se publică pe website-urile U.N.B.R. și I.N.P.P.A…

C O M I S I A P E R M A N E N T Ă

Descarcă Decizia integral: fișier docx / pdf

Articolul Decizia nr. 329 din 18 februarie 2022 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților (I.N.P.P.A.) apare prima dată în UNBR.