Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016)

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 48
20-21 octombrie 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. a), b) și f) și alin.(3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Congresul Avocaților nr. 11/11 iunie 2011 prin care s-a decis constituirea Fondului de Solidaritate a Avocaților,

Ținând cont de Hotărârea Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 216/03.12.2011 prin care s-a hotărât aprobarea funcționării Fondului de Solidaritate a Avocaților, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.102/04.06.2016,

Având în vedere Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților, Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, pentru aprobarea cererii tip de ajutor din Fondul de solidaritate a avocaților și Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015, astfel cum au fost modificate prin Decizia Comisiei Permanente nr 138/04.06.2016,

Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul de Solidaritate a Avocaților, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dezbaterile din cadrul ședinței și de recomandările Comisiei Centrale de Cenzori,
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în ședința din 20-21 octombrie 2023, adoptă prezenta:

DECIZIE:

Art. 1. – Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (în continuare, Regulamentul), aprobat prin Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 8 din Regulament se completează și va avea următorul cuprins:

„ART. 8 – Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări scrise. Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență, la secretariatul U.N.B.R. și vor fi însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Solicitarea va cuprinde, separat, un opis în care se va menționa fiecare document justificativ de plată (facturi, inclusiv proforma, chitanțe etc), ce se va atașa la acesta, și suma totală care reiese din cumularea lor, care trebuie să coincidă cu cea din formularul-tip al cererii de ajutor. Comisia Permanentă are dreptul de a cere solicitantului orice document suplimentar și orice lămuriri necesare, în situația în care apreciază că este necesar pentru soluționarea cererii.”

Art. 2. – Formularul tip de cerere de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților se modifică și se completează, având formatul cuprins în Anexa la prezenta decizie.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și Barourilor care vor asigura comunicarea acesteia către membrii săi și se publică pe web-site-ul www.unbr.ro, la secțiunea Fondul de Solidaritate.

COMISIA PERMANENTĂ

Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF

Formularul tip de cerere de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților – ANEXĂ la Decizia Comisiei Permanente nr. 48/20-21.10.2023

Descarcă Formularul tip de cerere de ajutor fișier DOCX / PDF

Articolul Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016) apare prima dată în UNBR.