Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 386 din 05 iulie 2022 prin care se aprobă unele măsuri pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 386 din 05 iulie 2022 prin care se aprobă unele măsuri pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

Decizia nr. 386
05 iulie 2022

În baza dispozițiilor art. 67 alin. (1) lit. a), e), g) și h) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere contractul de donație încheiat între Reprezentanța Taipei Bratislava și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), prin care, în calitate de donatar, UNBR, își asumă să continue activitățile proprii desfășurate până în prezent cu acțiuni specifice pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, în relocarea și integrarea lor în România și pentru a ajuta poporul ucrainean afectat de războiul din Ucraina,

Analizând solicitările înaintate de barourile care s-au implicat activ în susținerea acțiunilor pentru ajutorarea refugiaților, primite până la data prezentei, precum și propunerile membrilor Comisiei Permanente,

Ținând cont de consultarea cu Donatorul,

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 05.08.2022 (sistem videoconferință)

D E C I D E :

Art. 1. – (1) Se aprobă următoarele măsuri pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina:

1. Achiziționarea următoarelor aparaturi medicale pentru localitatea Solotvino din Ucraina (aflată la granița României cu Ucraina, în vecinătatea localității Sighetul Marmației din jud. Maramureș), conform solicitării depuse de aceasta:
– sistem mobil de raze X DP326 Light;
– Sistem de ultrasunete MyLab X5;
– Cameră Endoscopică FullHD;
– Analizor de urină Dirui H-100.

Pentru implementarea măsurii, se vor încheia contracte specifice între UNBR, Primăria Solotvino și furnizorii indicați de aceasta, plata făcându-se în lei, în conturile ce vor fi menționate în contract.

2. Achiziționarea a 3 ambulanțe pentru localitățile Harkov, Cernăuți și Solotvino din Ucraina, conform documentației puse la dispoziția Comisiei Permanente.
În cazul în care nu corespunde nevoilor localității Solotvino, ambulanța va fi îndreptată către localitatea Cernăuți.

3. Sprijinirea continuării activității Baroului Constanța de a suporta 30 de meniuri zilnic pentru refugiați, prin plata a 10.000 euro (echivalent lei).

(2) În cazul în care, dacă potrivit legislației în vigoare, implementarea acțiunilor sus indicate nu este scutită de plata TVA, aceasta va fi suportată tot din bugetul destinat donației.

Art. 2. – Barourile pot propune și alte măsuri de sprijin pentru refugiați, care vor fi analizate de urgență de către Comisia Permanentă.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică către Barouri, Consiliul UNBR și se afișează pe website-ul UNBR.

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă

Articolul Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 386 din 05 iulie 2022 prin care se aprobă unele măsuri pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina apare prima dată în UNBR.