Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 32 din 19 septembrie 2023 prin care se stabilește data de 04 octombrie 2023, ca zi a campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”decisă prin Hotărâre a Consiliului UNBR

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 32 din 19 septembrie 2023 prin care se stabilește data de 04 octombrie 2023, ca zi a campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”decisă prin Hotărâre a Consiliului UNBR

UNIUNEA NOȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

Decizia  nr. 32
19 septembrie 2023

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 19 septembrie 2023,

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege);

Ținând cont de decizia Consiliul UNBR în ședința din 01/02 septembrie 2023 de a demara campania „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii, însoțită de recomandarea făcută de barouri avocaților membri de a întrerupe activitatea;

Văzând mandatul acordat Comisiei Permanente de a decide cu privire la modalitățile concrete de organizare, inclusiv cu privire la data campaniei;

Ținând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul ședinței Comisiei Permanente (cu decanii barourilor) din 12 septembrie precum și în cadrul Comisiei Permanente din 19 septembrie

D E C I D E :

Art. 1. – (1) Se stabilește data de 04 octombrie 2023, ca zi a campaniei decisă prin Hotărârea Consiliului UNBR.
(2) Ziua de 4 octombrie va fi dedicată comunicării problemelor avocaturii și va fi dublată de recomandarea făcută de barouri avocaților membri de a întrerupe activitatea.
(3) Elementele de identitate vizuală ale campaniei vor purta titlul „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”.
(4) Pe baza prezentei decizii, avocații care participă la campanie pot solicita adeverințe de la barouri, pentru motivarea cererilor de amânare a cauzelor pentru imposibilitate obiectivă de prezentare în instanță pentru a asigura reprezentarea  clienților, în vederea depunerii la instanțe în ziua sus menționată, alături de prezenta decizie.

Art. 2. – Lista cauzelor cu caracter urgent în care se va acorda asistență juridică în ziua de 04 octombrie 2023 este cuprinsă în anexa la prezenta decizie.

Art. 3. – Alte măsuri privind organizarea campaniei (afiș, logo, plan/ghid de comunicare) vor fi comunicate în timp util barourilor.

Art. 4. – Prezenta Decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor şi se publică pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).

C O M I S I A   P E R M A N E N T Ă

 

Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 32/19 septembrie 2023

1.PROCESUL PENAL
1.1.Infracţiuni contra vieții: art. 188 – art. 192 CP;
1.2.Infracțiunile care au drept urmare moartea victimei;
1.3.Infracţiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 213 – art. 233 CP;
1.4.Infracțiunea de tâlhărie și infracțiunea de tâlhărie calificată;
1.5.Infracțiunea prevăzută de art. 343 CP: Uzul de armă fără drept;
1.6.Infracțiunea prevăzută de art. 342 CP: Nerespectarea regimului armelor şi al munițiilor;
1.7.Infracţiuni contra familiei;
1.8.Infracţiuni de genocid şi contra umanității: art. 438 – art. 439 CP;
1.9.Infracțiuni de război: art. 440 – art. 445 CP;
1.10.Infracțiunile prevăzute de art. 2 – art. 3 din Legea nr. 143/2000 (traficul de droguri, național/internațional).

2.PROCESUL NON-PENAL
2.1.Procedura ordonanței președințiale;
2.2.Procesele care au ca obiect drepturi ale minorilor;
2.3.Măsuri asigurătorii şi provizorii. Suspendarea executării silite
2.4. Ordinele de protecție

Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF

Articolul Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 32 din 19 septembrie 2023 prin care se stabilește data de 04 octombrie 2023, ca zi a campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”decisă prin Hotărâre a Consiliului UNBR apare prima dată în UNBR.