Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 182
18 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare Lege) şi prevederilor art. 310 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (în continuare Statut),

Examinând procesul verbal privind afişarea rezultatelor finale la examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

Comisia Permanentă, întrunită în şedinţa din data de 18 decembrie 2020,

DECIDE:

Art. 1 – Se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020.

Art. 2 – (1) Se acordă titlul profesional de avocat definitiv avocaţilor care au promovat examenul, menţionaţi în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 iulie 2020 privind adoptarea regulamentului examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

Art. 3 – Consiliile barourilor vor emite decizii de înscriere în tabloul avocaţilor definitivi a avocaţilor care au promovat examenul, ţinând cont că data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată, conform art. 310 alin. (4) din Statut.

Art. 4. – Situația avocaţilor menționați în Anexa nr. 2 la prezenta decizie va fi clarificată prin corespondență purtată între I.N.P.P.A. şi barouri, având în vedere evidențele I.N.P.P.A. privind promovarea anului 2 de pregătire profesională inițială, cererile de amânare depuse de avocații stagiari până la validarea rezultatelor examenului, precum şi comunicările barourilor.

Art. 5 – Prezenta decizie se comunică fiecărui barou, însoțită de extras din anexele prevăzute la art. 2 și 4, corespunzător intereselor barourilor, care o vor aduce la îndeplinire, Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. (cu extras din anexe, corespunzător competențelor lor teritoriale).

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.

 AV. DR. TRAIAN C. BRICIU


Decizia + Anexele poate fi descărcată aici: DOCX / PDF

Articolul Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020 apare prima dată în UNBR.