Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Corina-Alina Corbu în Congresul Avocaţilor 2023: Este în egală măsură important să ajungem la o justiție modernă, racordată la ritmul tehnologiei și cel social al lumii în care trăim, și ambele noastre profesii sunt angrenate în demersuri în acest sens. Însă, baza oricărui demers de modernizare trebuie să fie o evaluare sinceră și corectă a punctului în care ne aflăm

Corina-Alina Corbu în Congresul Avocaţilor 2023: Este în egală măsură important să ajungem la o justiție modernă, racordată la ritmul tehnologiei și cel social al lumii în care trăim, și ambele noastre profesii sunt angrenate în demersuri în acest sens. Însă, baza oricărui demers de modernizare trebuie să fie o evaluare sinceră și corectă a punctului în care ne aflăm

Corina-Alina Corbu în Congresul Avocaților 2023: Este în egală măsură important să ajungem la o justiție modernă, racordată la ritmul tehnologiei și cel social al lumii în care trăim, și ambele noastre profesii sunt angrenate în demersuri în acest sens. Însă, baza oricărui demers de modernizare trebuie să fie o evaluare sinceră și corectă a punctului în care ne aflăm.

 
 

Bună dimineața tuturor! Dle Președinte, doamnelor și domnilor decani, stimați invitați, dragi colegi, distins auditoriu. Încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a fi alături de domniile voastre la cel mai important eveniment anual al profesiei de avocat. La succesivele noastre întâlniri, am vorbit în repetate rânduri despre importanța cooperării loiale între diferitele profesii juridice, cooperare care a constituit practic fundamentul fiecărui progres esențial înregistrat de justiția din România încă de la momentul întemeierii instituțiilor acestea și până la racordarea țării noastre la sistemul european de valori și drepturi fundamentale.

De asemenea, am subliniat în repetate rânduri, în primul rând public, importanța principiului egalității de arme și a rolului fundamental pe care îl joacă avocatul în cadrul sistemului judiciar, nu numai în faza contradictorie a acestuia, dar și în faza prealabilă unui proces în care consultanța de specialitate acordată de avocat poate servi la prevenirea unui litigiu ori la soluționarea lui pe cale amiabilă. Pentru îndeplinirea acestui rol, să-l numim preventiv al avocaturii, ne revine și nouă, Înaltei Curți, o responsabilitate importantă în ceea ce privește întărirea mecanismelor formare și alternative, de asigurare a unei practici judiciare, unitare și previzibile.

Este doar un exemplu al gradului de interferență și de interdependență între profesiile noastre, fiecare dintre ele fiind practic condiționată de buna desfășurare a celeilalte profesii pentru a-și îndeplini propriul rol social. Această realitate nu face decât să demonstreze necesitatea de a continua contactele și consultarea între cele două profesii în ceea ce privește problemele de interes mutual cu privire la funcționarea sistemului judiciar. De asemenea, oportunitățile de formare, cu participarea interprofesională și cristalizarea unor practici comune, sunt deosebit de importante și aș dori să mulțumesc reprezentanților profesiei de avocat pentru deschiderea și disponibilitatea arătate constant în această direcție, atât în momentele de liniște, dar mai ales în cele de agitare, în care, până la urmă, relațiile noastre și viața juridică a fost extrem de agitată.

Aș dori ca, astăzi, să adaug câteva cuvinte, renunțând la perspectiva judecătorului și recurgând la aceea a cetățeanului deservit de serviciul nostru public. Doamnelor și domnilor, este important să avem o legislație clară, concisă și stabilă. După cum este la fel de importantă creșterea încrederii în justiției și a nivelului de înțelegere a principiilor generale ale funcționării justiției în cadrul publicului larg. Este în egală măsură important să ajungem la o justiție modernă, racordată la ritmul tehnologiei și cel social al lumii în care trăim, și ambele noastre profesii sunt angrenate în demersuri în acest sens. Însă, baza oricărui demers de modernizare trebuie să fie o evaluare sinceră și corectă a punctului în care ne aflăm. Mă întreb, și astăzi, și o fac tot mai mult în ultimul timp, dacă am avut vreodată vreun dialog real pe această linie. În timp ce reprezentanții sistemelor judiciare europene discută despre folosirea inteligenței artificiale în justiție, despre instanțele digitale și despre serviciile publice din epoca digitală, și suntem și noi în mod natural parte a acestor discuții și a acestor eforturi, trebuie să recunoaștem că, în România, ar trebui să fim atenți, să nu pierdem din vedere rezolvarea nevoilor primare ale sistemului judiciar. Vorbim de camere ale serverelor și de interconectarea sistemelor de cloud, în condițiile în care, după cum cunoașteți, sunt convinsă de asta, avem în continuare instanțe sau poate marea lor majoritate de fapt, care funcționează în sedii improprii, îngropate în munți de dosare și în praf. Sau avem, în continuare, discuții intense pentru a ne armoniza în legătură cu limitele exercitării dreptului la apărare, și asta în România anului 2023.

Discutăm și aclamăm progrese în direcția reorganizării procedurilor judiciare pe baze moderne, în condițiile în care purtăm încă discuții cu privire la întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor sau nu am reușit încă să susținem în mod real modalitățile alternative de soluționare a litigiilor. Sunt realități pe care sunt convinsă că le cunoașteți. Ne raportăm tot mai mult la jurisprudența instanțelor europene și ne racordăm la valorile comune ale statelor membre ale Uniunii Europene, dar facem mult mai puțin pentru a stimula coeziunea jurisprudenței interne, calitatea învățământului nostru juridic și profesional și direcționarea de resurse suficiente pentru un serviciu public a justiției de calitate. Încercăm să mutăm focusul întregii activități judiciare asupra justițiabilului, însă avem un deficit de judecători care devine de-a dreptul înspăimântător și perspectiva de a-l agrava și mai mult prin măsurile, uneori pripite și insuficiente discutate și asumate. Sau multe modificări legislative. Este important să spun asta, tind, până la urmă, la a limita parte din drepturile justițiabilului. Toate aceste posibile vulnerabilități, cred eu, ar trebui să constituie obiectul nostru de preocupare comun, dar și obiectul nostru de acțiune comun, și am dorit să le menționez aici, tocmai în corelație cu extraordinara deschidere a profesiei de avocat către toate aspectele vieții sociale, și nu puține cazuri chiar politice. Pentru că este important ca perspectiva profesioniștilor dreptului să fie auzită și luată în considerare, oricare ar fi mediile în care se discută un aspect sau altul legat de funcționarea sistemului judiciar.

În final, aș dori să transmit aprecierea mea personală, dar și respectul Înaltei Curți pentru activitatea desfășurată de către domniile voastre, pentru rolul fundamental care vă revine în cadrul justiției și pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Și vă urez un congres reușit sub toate aspectele, și nu în ultimul rând, sănătate și putere. Vă mulțumesc.

Articolul Corina-Alina Corbu în Congresul Avocaţilor 2023: Este în egală măsură important să ajungem la o justiție modernă, racordată la ritmul tehnologiei și cel social al lumii în care trăim, și ambele noastre profesii sunt angrenate în demersuri în acest sens. Însă, baza oricărui demers de modernizare trebuie să fie o evaluare sinceră și corectă a punctului în care ne aflăm apare prima dată în UNBR.