Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / CONVOCATOR: Adunarea Generală ordinară a membrilor Baroului Alba pentru data de Sâmbătă, 26 Martie 2022, ora 10:00, Mercur Styl

CONVOCATOR: Adunarea Generală ordinară a membrilor Baroului Alba pentru data de Sâmbătă, 26 Martie 2022, ora 10:00, Mercur Styl

În temeiul art.  52 şi art.  53 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 66 şi art. 67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Alba convoacă Adunarea Generală ordinară a membrilor Baroului Alba pentru data de Sâmbătă,  26 Martie 2022, ora 10:00,  la Sala ”Styl” a Complexului Mercur din Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 7, jud. Alba.

Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:

  1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului şi Decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului în anul 2021;
  2. Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activităţii de gestiune curentă şi gestionare a patrimoniului Baroului Alba în anul 2021;
  3. Proiectul Hotărârii nr. 1 privind descărcarea Consiliului Baroului Alba cu privire la activitatea şi gestiunea sa în anul 2021;
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Alba în anul 2022 și a Hotărârii nr. 2, de aprobare a acestuia;
  5. Proiectul Hotărârii nr. 3 privind pregătirea profesională a avocaţilor definitivi din Baroul Alba în anul 2022;
  6. Proiectul Calendarului de activităţi al Baroului Alba în anul 2022 și a Hotărârii nr. 4, de aprobare a acestuia;
  7.  Alegerea delegațiilor pentru Congresul Avocaților.

Prezenţa avocaţilor este obligatorie. Potrivit art. 43 din Legea nr. 51/1995, privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 232 din Statutul profesiei de avocat lipsa nejustificată de la adunare constituie abatere disciplinară gravă.

În cazul în care adunarea generală se amână din lipsă de cvorum avocații absenți vor suporta cheltuielile cu închirierea sălii și celelalte cheltuieli de organizare.

D E C A N

Av. Dr. Mihai Baco