Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 14-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de sâmbătă 16 decembrie 2023 și duminică 17 decembrie 2023, între orele 10.00-17.00, la București

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 14-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de sâmbătă 16 decembrie 2023 și duminică 17 decembrie 2023, între orele 10.00-17.00, la București

Prin decizia nr. 14-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de sâmbătă 16 decembrie 2023 și duminică 17 decembrie 2023, între orele 10.00-17.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului UNBR din 01-02 septembrie 2023 (sistem fizic) și 14-20 septembrie 2023 (vot electronic);
2. Măsuri în urma campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există!”;
3. Definirea principalelor obiective ale Consiliului U.N.B.R. pentru actualul mandat;
4. Rapoarte ale grupurilor de lucru/departamentelor Consiliului UNBR;
5. Aprobarea Reglementării sectoriale UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Procedurii de control;
6. Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2024;
7. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023 și Informare privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2023;
8. Analizarea și aprobarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2024;
9. Informare privind Proiectul Cartierul Justiției;
10. Analizarea execuției bugetare 2023 și aprobarea rectificării bugetului pe anul 2023;
11. Raport privind activitatea Registrelor Naționale ale Avocaților Români și ale Registrului DGEP. Măsuri privind implementarea sistemului DGEP;
12. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
13. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea  contestațiilor / plângerilor / solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
14. Lucrări curente;
15. Diverse.

Articolul Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 14-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de sâmbătă 16 decembrie 2023 și duminică 17 decembrie 2023, între orele 10.00-17.00, la București apare prima dată în UNBR.