Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 64-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 decembrie 2022, ora 10.00 la Sibiu

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 64-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 decembrie 2022, ora 10.00 la Sibiu

Prin decizia nr. 64-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 decembrie 2022, ora 10.00 la Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de din 21-22 octombrie 2022 și 11 noiembrie 2022 (sistem videoconferință);

2. Analizarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2023;

3. Analizarea propunerii privind Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2023;

4. Proiecte de acte normative ca impact asupra profesiei de avocat/Sesizări ale Curții Constituționale a României referitor la Legea nr. 51/1995/Puncte de vedere ale profesiei;

5. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Donația pentru poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat client, FAST, Cartierul Justiției);

6. Analizarea execuției bugetare 2022 și a propunerii rectificării bugetului pe anul 2022;

7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;

8. Lucrări curente;

9. Diverse.

Articolul Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 64-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 08 decembrie 2022, ora 10.00 la Sibiu apare prima dată în UNBR.