Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București

Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 17-18 mai 2024;
2. Stadiul măsurilor organizatorice întreprinse pentru pregătirea Congresului avocaților 2024;
3. Avizarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului UNBR pentru dezbaterea și aprobarea lor de către Consiliul UNBR din 13 iunie 2024;
4. Informarea Comisiei Permanente cu privire la materialele elaborate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și transmise Congresului spre dezbatere și aprobare;
5. Măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2024; Finalizarea discuțiilor privind modificarea Regulamentului de examen;
6. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

Articolul Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București apare prima dată în UNBR.