Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 1-DP-2024 din 16.01.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 26 ianuarie 2024 și sâmbătă, 27 ianuarie 2024, ora 10.00, la Oradea

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 1-DP-2024 din 16.01.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 26 ianuarie 2024 și sâmbătă, 27 ianuarie 2024, ora 10.00, la Oradea

Prin decizia nr. 1-DP-2024 din 16.01.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 26 ianuarie 2024 și sâmbătă, 27 ianuarie 2024, ora 10.00, la Oradea, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Comisiei Permanente din 15 decembrie 2023, 07 ianuarie 2024 (videoconferință) și 11 ianuarie 2024 (videoconferință);
2. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
3. Analiza impactului măsurilor luate de profesia de avocat referitor la continuarea protestului magistraților și grefierilor;
4. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2024 (tematică, locație, invitați etc);
5. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2024); Propuneri de modificare/completarea a Regulamentului privind examenul de primire în profesie;
6. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2023; Prezentarea Proiectului de buget 2024; Discuții asupra propunerilor privind investirea disponibilului financiar din sistemul UNBR și CAA;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea contestațiilor/ plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Lucrări curente; Propuneri privind soluțiile la lucrările nesoluționate din Tabelul de lucrări al ședinței Consiliului UNBR din 16-17.12.2023, pe baza mandatului acordat de Consiliul UNBR;
9. Diverse.

Articolul Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 1-DP-2024 din 16.01.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 26 ianuarie 2024 și sâmbătă, 27 ianuarie 2024, ora 10.00, la Oradea apare prima dată în UNBR.