Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 02-DP-2022 din 25 ianuarie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 04-05 februarie 2022 ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 02-DP-2022 din 25 ianuarie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 04-05 februarie 2022 ora 10.00, la București

Prin decizia nr. 02-DP-2022 din 25 ianuarie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 04-05 februarie 2022 ora 10.00 la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 09 decembrie 2021, 23 decembrie 2021 (videoconferință) și 11 ianuarie 2022 (videoconferință);
2. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2022);
3. Finalizarea discuțiilor privind reformarea sistemului INPPA (pe baza discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 25-26 august 2021);
4. Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale Barourilor. Aprobarea Regulamentului de examen, a calendarului și a Președintelui Comisiei de examen;
5. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2021; Prezentarea Proiectului de buget 2022;
6. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2022 (tematică, locație, invitați etc);
7. Analizarea și aprobarea Strategiei de comunicare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2022;
8. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri (pe baza discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 09.12.2021);
9. Informare privind activitatea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR;
10. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client, Proiectul Cartierul pentru justiție);
11. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
12. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în 2021. Propuneri pentru 2022;
13. Lucrări curente;
14. Diverse.

Articolul Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 02-DP-2022 din 25 ianuarie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 04-05 februarie 2022 ora 10.00, la București apare prima dată în UNBR.