Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / Consiliul Baroului Alba: Punct de vedere protest

Consiliul Baroului Alba: Punct de vedere protest

Consiliul Baroului ALBA, în calitate de reprezentant al corpului profesional al avocaţilor membri ai Baroului ALBA, dezaprobă continuarea protestului și face apel la reluarea activității de judecată în condiţiile legii.

În calitate de actori indispensabil justiției și de garanți ai respectării Statului de drept și a intereselor justițiabililor atragem un semnal de alarmă asupra consecințelor pe care le produc aceste forme de protest asupra modului de funcționare a actului de justiție și asupra beneficiarilor acestui serviciu.

Paralizarea parțială a activității instanțelor în vederea obținerii unui răspuns favorabil pentru revendicările salariale nu s-a dovedit a aduce rezultatul scontat, astfel că se impune la acest moment a identifica alte modalități apte să ducă la realizarea scopului, însă în conformitate cu prevederile legale. În mod categoric problemele sistemice sunt multiple și nu se rezumă doar la aspectele legate de salarizare, de aceea în cursul anului 2023 ne-am exprimat îngrijorarea și am tras un semnal de alarmă în cadrul societății civile referitor la aceste disfuncționalități. Cu toate acestea fragmentarea activității prin forme de protest ce echivalează cu veritabile greve  au aptitudinea de a prejudicia în mod direct membrii societății și nu de a sensibiliza instituțiile statului.

Mai mult decât atât, modul în care se derulează protestul la acest moment prin reluarea activității de către unele instanțe și menținerea protestului de altele, prin participarea la ședință a unor grefieri și refuzul altora de a participa, ori prin stabilirea în mod diferit a obiectului cauzelor cu caracter urgent de la o instanță la alta, denotă o lipsă de unitate a corpului profesional al magistraților și a personalului auxiliar din instanțe. Problemelor sistemice ce caracterizau actul de justiție până la acest moment i se adaugă acest protest haotic astfel că se paralizează funcționarea puterii judecătorești ceea ce afectează atât justițiabilii cât și imaginii justiției la modul general.

În contextul în care respectarea legii este o obligație a organelor ce înfăptuiesc justiția, iar modul de aplicare a legii reprezintă un etalon al conduitei membrilor unei societăți avem convingerea că rezolvarea problemelor pe cale diplomatică reprezintă o soluție și nu o alternativă a protestului actual.