Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP

Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP

COMUNICAT

În data de 7 ianuarie 2024, Comisia Permanentă a UNBR s-a întrunit pentru a analiza informațiile apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP (www.ifep.ro), care ar fi afectat date personale ale avocaților, mai exact codul numeric personal (CNP).

În urma declanșării unei operațiuni de verificare, din datele existente până în momentul de față, administratorul platformei IFEP (www.ifep.ro) a comunicat că,  nici la data de 28 februarie 2023, nici pe parcursul celor 15 ani de funcționalitate a platformei, nu s-au identificat breșe de securitate de tipul celei reclamate în spațiul public. În toată această perioadă, existența platformei a constituit un element determinant și eficient în lupta împotriva practicării serviciilor avocațiale clandestine de către persoane neautorizate.

Platforma IFEP este actualizată permanent în ceea ce privește măsurile de securitate ce se impun, în vederea asigurării protecției adecvate a informațiilor prelucrate prin intermediul acesteia. În prezent, este în curs de derulare o analiza tehnică internă extinsă care are rolul de a reliefa dacă s-a înregistrat o breșă de securitate asupra sistemului și care sunt măsurile tehnice necesar a fi implementate pe viitor.

Facem precizarea că, deși au avut loc de-a lungul timpului tentative de atacuri informatice, nicio astfel de tentativă nu s-a concretizat în breșe de securitate din care să rezulte accesul la datele cu caracter personal ale avocaților, inclusiv în ceea ce privește accesul neautorizat la CNP-urile acestora.

Comisia Permanentă a UNBR va analiza și va decide cu privire la necesitatea actualizării politicilor de securitate a sistemelor informatice, inclusiv prin contractarea unor servicii independente de auditare tehnică de specialitate, în vederea analizării platformei IFEP în ansamblu, astfel încât să fie identificate și eliminate orice posibile vulnerabilități cu privire la datele avocaților.

Pentru a se asigura o protecție sporită a avocaților, UNBR va sesiza autoritățile și instituțiile publice competente și va face toate demersurile juridice și tehnice pentru stabilirea situației de fapt și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de situația creată.

Download Comunicat DOCX / PDF

Articolul Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP apare prima dată în UNBR.