Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / COMUNICAT 20.04.2024: UNBR consideră că proiectul de lege referitor la reașezarea regulilor privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este just, necesar și corespunzător intereselor justiției

COMUNICAT 20.04.2024: UNBR consideră că proiectul de lege referitor la reașezarea regulilor privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este just, necesar și corespunzător intereselor justiției

COMUNICAT

20.04.2024: UNBR consideră că proiectul de lege referitor la reașezarea regulilor privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este just, necesar și corespunzător intereselor justiției

Proiectul adoptat de Parlament

● răspunde soluțiilor impredictibile în materia recuperării cheltuielilor de judecată de către partea care a câștigat procesul
● vizează, în principal, apărarea drepturilor justițiabililor la recuperarea cheltuielilor de judecată și, în secundar, aprecierea față de rolul apărării în proces
● contribuie la responsabilizarea în inițierea procedurilor judiciare, prin asumarea consecințelor acestora.

Având în vedere hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite de a  sesiza Curtea Constituțională în vederea exercitării controlului anterior promulgării prin proiectul menționat,

Comisia Permanentă a UNBR și Decanii Barourilor, în ședință comună,

consideră că proiectul de lege referitor la  stabilirea unor reguli în privința reducerii cheltuielilor de judecată constituind onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este soluția legislativă care răspunde problemelor privind practica lipsită de previzibilitate în materia cenzurării de către instanțe a cheltuielilor de judecată incluzând onorariile avocaților.

Neuniformitatea soluțiilor generate de neclaritatea reglementărilor în vigoare și lipsa unor criterii clar definite de apreciere pentru instanțe reprezintă cauze de impredictibilitate, care s-au răsfrânt asupra drepturilor justițiabililor la recuperarea cheltuielilor de judecată de la partea care a pierdut procesul.  Avocatul nu este afectat direct de cenzurarea cheltuielilor cu onorariile de către instanțe, dar este dator să utilizeze toate mijloacele legale pentru ca partea care a câștigat să-și recupereze cheltuielile de judecată, inclusiv cele cu onorariul.

UNBR consideră că în practica de până în prezent sunt nejustificat de multe cazuri în materia cenzurării de către instanțe a cheltuielilor de judecată, care aduc atingere nu numai drepturilor justițiabililor și imaginii și prestigiului profesiei de avocat, ci și justiției în general. Aceste aspecte au fost prezentate în Raportul barourilor privind problemele întâlnite în practica ultimilor ani „Sistemul judiciar prin ochii avocaților”.

UNBR vă va ține la curent cu evoluția acestui dosar la Curtea Constituțională a României și va uza de toate instrumentele legale pentru apărarea drepturilor justițiabililor și a profesiei de avocat.

Amintim că  Proiectul  de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost adoptat de Camera Deputaților (decizională) la 15 aprilie 2024. Prevederile acestui proiect de lege sunt următoarele:

Instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților, ci numai la cererea părții interesate, dacă acestea sunt disproporționate în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat
Măsura reducerii cheltuielilor va trebui motivată în raport cu criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului, respectiv 127 din Statutul profesiei
Măsura va putea fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, care va fi soluționată de alt complet

Download Comunicat fișier DOCX / PDF

Articolul COMUNICAT 20.04.2024: UNBR consideră că proiectul de lege referitor la reașezarea regulilor privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este just, necesar și corespunzător intereselor justiției apare prima dată în UNBR.