Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / CCR respinge obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995

CCR respinge obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995

CCR respinge obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995

● Soluția legislativă respectă exigențele constituționale de previzibilitate, întrucât conține criterii suficiente, clar exprimate și predictibile pentru a înlătura riscul arbitrariului în evaluarea unui caz de nedemnitate a profesiei de avocat

În ședința din 23 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 53 de deputați și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat sunt constituționale, în ansamblul său.

Dispozițiile care au făcut obiectul sesizării sunt următoarele:

Art. I. – La articolul 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) cel condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii de un an sau mai mare pentru săvârșirea cu intenție a unei infracţiuni, infracțiune pedepsită cu pedeapsa închisorii având un minim special de cel puțin un an și reprezentând infracțiune contra contra vieții, infracţiune contra patrimoniului, infracţiune contra înfăptuirii justiţiei, infracţiune de corupţie sau de serviciu, infracţiune de fals, infracţiune care aduce atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, infracţiune contra securităţii naţionale sau o infracţiune de genocid, contra umanităţii și de război, dacă până la data verificării stării de nedemnitate nu a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.”

În esență, Curtea a constatat că soluția legislativă criticată respectă exigențele impuse de art.1 alin.(5) din Constituție, întrucât aceasta conține criterii suficiente, clar exprimate și predictibile pentru a înlătura riscul arbitrariului în evaluarea unui caz de nedemnitate a profesiei de avocat.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comunicatul CCR din 23.11.2022

Proiect de Lege pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Articolul CCR respinge obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 apare prima dată în UNBR.