Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

• Documentele de organizare și înființare a barourilor și a UNBR sunt legile speciale, astfel încât orice persoană este prezumată a le cunoaște și nu pot fi solicitate în temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

În data de 14 decembrie 2021, Curtea de Apel Suceava a admis recursul declarat de Baroul Suceava împotriva sentinței date de prima instanță, prin care era obligat să comunice reclamantului Sindicatul independent al juriștilor din România, reprezentat de Pompiliu Bota, actele care reglementează organizarea și funcționarea baroului și a UNBR.

Reprezentanții baroului Suceava au arătat că atât baroul, cât și UNBR, sunt entități juridice înființate direct prin lege, astfel încât documentele de organizare și funcționare a acestora sunt accesibile oricărei persoane, ca orice altă lege, și nu pot fi solicitate în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conform argumentelor susținute de Baroul Suceava, soluția dată de către instanța de fond este rezultatul aplicării greșite a dispozițiilor de drept material cuprinse în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în condițiile în care, orice persoană interesată are acces neîngrădit la întreaga informație referitoare la organizarea și funcționarea barourilor, acestea fiind înființate prin Lege și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile legale și cele ale Statutului profesiei de avocat. Prin urmare, reclamanta are la îndemână toate informațiile de interes exact ca orice persoană prezumată a cunoaște legea, au susținut reprezentanții baroului Suceava în motivarea recursului admis de Curtea de Apel Suceava.

Articolul Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România apare prima dată în UNBR.