Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Apel către Barouri și Formele de exercitare a profesiei de avocat – Anunț de selecție instituții gazdă pentru proiectul european LawyerEx 2

Apel către Barouri și Formele de exercitare a profesiei de avocat – Anunț de selecție instituții gazdă pentru proiectul european LawyerEx 2

Apel către Barouri și Formele de exercitare a profesiei de avocat
Anunț de selecție instituții gazdă pentru proiectul european LawyerEx 2

Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul LawyerEx 2 – schimburi de experiență între avocați din statele membre UE, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană.

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 10 instituții-gazdă (barouri și forme de exercitare a profesiei de avocat) pentru avocații europeni selectați în proiect dintr-un alt stat UE.

Informații despre proiect

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul LawyerEx 2 al cărui scop îl reprezintă schimburile de experiență între avocații din țările Uniunii Europene (UE). Proiectul urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu Barourile naționale din Cipru, Cehia, Italia, România, Slovacia și Spania, Baroul Avocaților din Polonia și barourile locale din Atena, Barcelona și Paris. Pe parcursul duratei proiectului (iulie 2022 – aprilie 2025), avocații din 9 state membre ale UE (tineri avocați cu experiență profesională de până la 7 ani) vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituții gazdă din sectorul juridic.

Limba oficială a proiectului este limba engleză.

UNBR și-a asumat în acest proiect că va trimite 10 avocați și va găzdui 10 avocați în aceste schimburi de experiență.

Durata fiecărei etape de schimb de experiență va fi de 10 zile lucrătoare (2 săptămâni) iar instituțiile-gazdă din țările partenere vor fi societăți de avocatură cu activitate transfrontalieră pe teritoriul Europei sau barourile locale ori asociațiile naționale de barouri.

Ghidul practic al proiectului LawyerEx 2 poate fi consultat în limba engleză AICI

Uniunea Națională a Barourilor din România adresează barourilor și formelor de exercitare a profesiei rugămintea de a se implica în derularea acestui proiect prin înscrierea, până la 10 ianuarie 2024, pe lista instituțiilor care pot primi în schimb de experiență avocați din țările partenere în acest proiect.

Disponibilitatea de a primi  avocați străini în schimbul de experiență  trebuie să conțină precizări privind manifestarea intenției de  a asigura condițiile pentru desfășurarea acestui schimb de experiență, indicarea domeniilor de practică  ale formei de exercitare a profesiei, confirmarea asigurării unei îndrumări în limba engleză,  adresa de e-mail, telefon și persoana de contact.

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare, iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite de Comisia Europeană și parțial de avocații selectați să participe în proiect.

Pentru mai multe detalii persoana de contact din cadrul UNBR este dna Veronica Morecut, veronica.morecut@unbr.ro, tel: 0771760079, fax: 021/3134880.

Articolul Apel către Barouri și Formele de exercitare a profesiei de avocat – Anunț de selecție instituții gazdă pentru proiectul european LawyerEx 2 apare prima dată în UNBR.