Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Anunţ important! – Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem formulate de candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 6 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem)

Anunţ important! – Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem formulate de candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 6 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem)

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 26 septembrie 2021
privind soluţionarea contestaţiilor la barem, formulate de candidaţii prevăzuți la pct. 6 al Procesului-verbal din 23.09.2021 al comisiei naționale de examen

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia naţională de examen,

Analizând contestaţiile la întrebarea 94 (Grila 1), 85 (Grila 2), 84 (Grila 3), 89 (Grila 4) a baremului de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar, formulate de candidații prevăzuți la pct. 6 al Procesului-verbal din data de 23.09.2021 al comisiei naționale de examen, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, se resping toate contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (94), Grila 2 (85), Grila 3 (84), Grila 4 (89).

2. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru avocații stagiari, astfel cum a fost publicat acesta la data de 23 septembrie 2021, ora 14, care devine barem final.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

Descarcă procesul verbal fișier PDF

Articolul Anunţ important! – Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem formulate de candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 6 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem) apare prima dată în UNBR.