Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Baroul Alba » Adunarea generală

 

 

Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 07 martie 2020
 
   C O N V O C A T O R
   C O N V O C A T O R
   ORDINEA DE ZI a adunării generale ordinare a membrilor Baroului Alba din data de 07 Martie 2020
   HOTĂRÂREA NR. 1 / 07 MARTIE 2020 pentru descărcarea Consiliului Baroului Alba de activitatea şi gestiunea sa din anul 2019
   HOTĂRÂREA NR. 2 / 07 MARTIE 2020 pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Alba în anul 2020
   HOTĂRÂREA NR. 3 / 07 MARTIE 2020 privind pregătirea profesională a avocaţilor în anul 2020
   HOTĂRÂREA NR. 4 / 07 MARTIE 2020 pentru aprobarea Calendarului de activităti al Baroului Alba în anul 2020
   HOTĂRÂREA nr.18 /29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a alegerii organelor de conducere ale Baroului Alba în anul 2020
 
 

 Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 03 martie 2018
 
   Convocator
  Hot nr 1 privind descarcarea Consiliului Baroului
  Hot nr 2 aprobare buget Barou
  Hot nr 3 privind pregatirea profesionala
  Hot nr 4 Calendar activitati
  Hot nr. 5/03.03.2018
   NR PUNCTE PREGATIRE PROFESIONALA  2017
   Raport cenzori
   Raport Consiliul Baroului si Decan
 

 Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 28 ianuarie 2017
 
Convocator
  Calendar activităţi
HOTĂRÂREA NR. 3 / 28 IANUARIE 2017 privind pregătirea profesională a avocaţilor în anul 2017
Proiect buget 2017
Raport cenzori
Raport de activitate decan si consiliu
 
 Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 30 ianuarie 2016
Deschidere conferinta, raport Comisie de cenzori
Candidaturi Av. Baco Mihai, Av. Boer Marius-Armand, Av. Costinaş Marius Adrian
Candidaturi Av. Morar Tiberiu Daniel
Alegeri
Rezultate alegeri Decan
 
Hotarârea nr 131 din 16 decembrie 2015
 Hotarârea nr 130 din 16 decembrie 2015
 Hotarârea nr 121 din 20 noiembrie 2015

 

Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 2 martie 2015

  Convocator 2015
 
  HOTARAREA nr.6 din 07.02.2015 privind rezultatul alegerilor pentru organele centrale ale UNBR
 
  RAPORT privind verificarea activitatii de gestiune curenta si gestionare a patrimoniului Baroului Alba in anul 2014
 
  HOTARAREA NR.3 din 7 FEBRUARIE 2O15 privind pregatirea profesionala a avocatilor in anul 2015

 

 Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 26 aprilie 2014

  Convocator 2014
 
  ORDINEA DE ZI a adunarii generale extraordinare comune a membrilor Baroului Alba si a membrilor Filiarei Alba a CAA din 26.04.2014
 
  Hotararea nr 5 din 26 aprilie 2014 pentru aprobarea parcelarii, schimbului de teren si a vanzarii unei parcele din terenul inscris in CF nr 75725 Alba Iulia
 
  Hotararea nr 1 din 14 februarie 2014 pentru descarcarea Consiliului Baroului Alba de activitatea si gestiunea sa din anul 2013
 
  Hotararea nr 37 din 12 februarie 2014 pentru avizarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Filialei Alba a CAA in anul 2014
 
  Hotararea nr 17 din 29 ianuarie 2014 pentru organizarea adunarii generale ordinare a Baroului Alba la data de 14 februarie 2014

 

 Adunarea generala a membrilor Baroului Alba din data 2 martie 2013

I.  Cuvânt de deschidere:

Prezintă av. Rus Ioan - Decanul Baroului Alba

Cuvântul invitaţilor la adunarea generală pe probleme ale colaborării în înfăptuirea actului de justiţie.

II. 1) Raportul de activitate a consiliului şi decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului în anul 2012
Prezintă av. Ioan Rus - Decanul Baroului Alba

2) Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activităţii de gestiune curentă şi gestionare a patrimoniului Baroului Alba în anul 2012

Prezintă av. Savu Mihalea - preşedintele comisiei
3) Proiectul Hotărârii privind descărcarea consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa în anul 2012
Prezintă av. Boer Armand - Prodecanul Baroului Alba
4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Alba în anul 2013
Prezintă av. Rus Ioan - Decanul Baroului Alba

5) Proiectul Hotărârii de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Alba în anul 2013

     Hotărârea nr 48 din 27 ianuarie 2013 - Avizarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Alba a CAA în anul 2013
         Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3     Anexa 4
         Anexa 5     Anexa 6     Anexa 7     Anexa 8     Anexa 9
 Prezintă av. Boer Armand - Prodecanul Baroului Alba

6) Proiectul Hotărârii privind pregătirea profesională a avocaţilor definitivi din Baroul Alba în anul 2013

Prezintă av. Boer Armand - Prodecanul Baroului Alba

7) Proiectul Programului de activităţi al Baroului Alba în anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 2 MARTIE 2013 pentru aprobarea Programului de activităţi al Baroului Alba în  anul 2013
Prezintă av. Culcea Alexandra - consilier

8)Alegerea delegaţiilor Baroului Alba la Congresul Avocaţilor din data de   29 - 30 martie 2013;

9)Diverse.

 
 Hotararea nr 01 din 22 iunie 2012 - Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Incidentelor Procedurale Judiciare şi Administrative
 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş