Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Avocaţi » Consiliul U.N.B.R.: componenţă - hotărâri - contact

 » Componenţa Consiliului U.N.B.R.

 » Hotărâri ale Consiliului U.N.B.R.

 » Decizii interpretative

 » Contact U.N.B.R.

 
 
 

U.N.B.R.

Data: 01.09.2017

 

Către,

BAROURILE MEMBRE ALE UNBR

 

Vă remitem atașat următoarele decizii/hotărâri (format docx/pdf):

- Decizia Comisie Permanente nr. 248- 25 08 2017_privind activitatea grupului de lucru Marea Unire;

- Hotărârea Consiliului UNBR 275-2017_privind ratificarea deciziei comisiei Permanente referitor la activitatea grupului de lucru Marea Unire și completarea componenței acestuia;

- Hotărârea Consiliului UNBR nr.  270-2017 privind Examenul de primire în profesie, sesiunea, Septembrie 2017;

- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 274-2017 privind aprobare Proiectului Platforma comun on-line UNBR-barouri.

 

Cu aleasă considerație,

Daniel Cismaru


U.N.B.R.  Data: 20 iunie 2017

 

Către, TOATE BAROURILE - In atenția Doamnei / Domnului DECAN

Vă remitem alăturat (în format word și pdf) următoarele hotărâri ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 17.06.2017:

-                     Hotărârea Consiliului UNBR nr. 246/2017;

-                     Hotărârea Consiliului UNBR nr. 247/2017;

-                     Hotărârea Consiliului UNBR nr. 262/2017;

-                     Hotărârea Consiliului UNBR nr. 263/2017.

Referitor la Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 262/2017, facem precizarea că, ținând cont de limitele formatului word, doar formatul pdf este complet.

Cu deosebită considerație, Daniel Cismaru

 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 223/23.03.2107 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R.
 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/17.12.2016 privind adoptarea Regulamentului - Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, astfel cum a fost finalizat şi completat potrivit celor stabilite în Şedinţa Consiliului UNBR .
 
Discurs Av. dr. Gheorghe FLOREA Preşedintele U.N.B.R.18 aprilie 2016

Domnule Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii,
Doamnă Director al Institutului Naţional al Magistraturii
Doamnă Judecător în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Reprezentant al României în Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni,
Doamnelor şi domnilor reprezentanţi ai instituţiilor judiciare organizate la nivel naţional,
Doamnelor şi domnilor magistraţi,
Stimaţi confraţi avocaţi,

Vizualizare discurs integral

 

 

Componenţa Consiliului U.N.B.R.


 COMPONENŢA CONSILIULUI U.N.B.R. - Durata mandatului: 10 iunie 2011 - 09 iunie 2015

 
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - COMISIA PERMANENTĂ - DECIZIA nr. 13 - 03.07.2015 Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din data de 03.07.2015, în baza dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. a) şi (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (PDF)
 
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - Comisia Permanentă - Decizia nr. 2 - 03.07.2015 Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 03.07.2015 (PDF)

 

 

Decizii ale Consiliului U.N.B.R.


 
Decizia nr. 21/C/21.04.2015 a preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia referitoare la asigurarea accesului avocaților la documentele create de instanţă, conform Rezoluției domnului Președinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea.
 
  Decizia nr. 1008 din 24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară.
 
  Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului UNBR privind tematica disciplinelor „Drept penal" şi „Drept procesual penal" pentru examenul de primire în profesia de avocat care va avea în vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) precum şi legile de punere în aplicare ale acestora.
 
 Decizia nr. 747 din 29 iunie 2013 despre aplicarea corecta a prevederilor art. 25. alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 32 si 37 din Statulul profesiei de avocat, adoptata prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Art. 41 din Regulamentul - cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admiterea in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA
 
 Decizia nr. 746 din 29 iunie 2013 (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corecta a prevederilor art. 25. alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 32 si 37 din Statulul profesiei de avocat, adoptata prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Hotărâri ale Consiliului U.N.B.R.

Hotărârea nr. 126/2016, adoptată de Consiliul UNBR, în şedinţa din 04.06.2016, privind modificarea Statutului profesiei de avocat şi a Deciziei Consiliului UNBR 63/03 decembrie 2011 privind limitele maxime ale taxelor în ce priveşte înscrierea pe Tablou a avocaţilor incompatibili.
 
Hotararea Consiliului UNBR nr. 76/2016
 
Hotărârea nr. 1063 din 07 martie 2015 privind organizarea și funcţionare a Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților.

Menţionăm că Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul II, Numărul 4 din 27 martie 2015 a fost completat cu Hotărârea nr. 1063 din 07 martie 2015 privind organizarea şi funcţionare a Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților, după finalizarea proiectului conform observaţiilor transmise de Consiliului Știinţific al INPPA, în conformitate cu decizia Consiliului UNBR din 07 martie 2015.

 
 Hotararea 852 din 14 decembrie 2013
 
 Decizia nr. 745/29.06.2013 (cu caracter interpretativ) - despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare
 

 APELUL Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România cu privire la aplicarea  corectă a  reglementărilor cuprinse în  Noile Coduri în interesul ocrotirii efective a dreptului de acces la justiție și pentru realizarea unei justiții efective, în care să triumfe dreptatea bazată pe lege. Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 29 - 30 iunie 2013.

 

 APELUL Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind asigurarea garanţiilor dreptului de acces la instanta prin reglementarile in materia taxelor judiciare de timbru. Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 29 - 30 iunie 2013.

 
 Hotarârea Nr. 713 din 29 iunie 2013 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013
 
 Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011
 
 Hotărârea nr. 556 din 15 decembrie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind privind specializarea fondurilor sistemului de pensii şi asigurări al avocaţilor
 

 Hotărârea nr. 648 din 15 decembrie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind: calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activităților din cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, în anul 2013


 
 Hotărârea nr.524 din 01 septembri 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind obligaţia formelor de exercitare ale profesiei de avocat în care îşi desfăşoară activitatea avocaţi stagiari, de a asigura participarea acestora la activităţile de pregătire ce se desfăşoară în cadrul Programului de pregătire iniţială cuprins în Planul de Învăţământ aprobat prin Hotărârea nr. 303 din 03 martie 2012 a Consiliului Uniunii

 

 Hotărârea Nr.526 din 01 septembrie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind recunoaşterea orelor de pregătire profesională


 

 Hotărârea nr. 551 din 01 septembrie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor


 

 Decizia nr. 550 din 01 septembrie 2012 a Consiliul U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor;


 

 Hotărârea nr. 391 din 31 martie 2012 a Consiliului U.N.B.R. pentru republicarea Statutului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA


 

 Hotărârea nr. 357 din 03 martie 2012 a Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011


 

 Decizia nr. 304 din 03 martie 2012 de modificare şi completare a Deciziei Consiliului UNBR nr. 63 din 03 decembrie 2011 privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statutul profesiei de avocat, care pot fi încasate de consiliul fiecărui barou, a celor prevăzute la art. 316 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă precum şi a celor prevăzute la art. 36 alin. (2) - (3) şi art. 295 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat.


 

 Hotărârea nr. 63 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea limitelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 şi 316 din Statutul profesiei de avocat


 

 Decizia nr. 12 din 2 decembrie 2011 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind repartizarea membrilor CP pentru coordonarea activităţilor de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă, prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 republicată şi realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) raportate la art. 66 lit. g) din aceiaşi Lege


 

 Decizia nr. 1487 din 27 octombrie 2007 prin care se aprobă proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. 


 

 Hotărârea Consiliului UNBR privind alegerea Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România


 

 Hotărârea Consiliului UNBR privind alegerea Vicepreşedinţilor Uniunii Naţionale a Barourilor din România


 

 Hotărârea Consiliului UNBR privind alegerea membrilor Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România


 

[ SUS ]

 

Decizii interpretative

Vă recomunicăm hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a stabilit că UNBR nu este autoritate sau institituţie publică în sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, deoarece nu administrează resurse financiare publice.
 

 DECIZIA NR. 773/26.10.2013 (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare

[ SUS ]

 

Contact U.N.B.R.

 

SEDIUL: Palatul de Justiţie,

Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5,
Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875;
021-316-0739;
021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro

Pentru Departamentul Contabilitate,
telefon direct: 021-314-1135;
Fax: 021-315-1406
COD FISCAL: RO 4315974

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş