Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Avocaţi » Congresul Avocaţilor

Congresul Avocaţilor 2017
 
Hotărârile Congresului Avocaţilor 08-09/2017, cu rugămintea de a le remite către toţi delegaţi la Congres şi a le disemina către avocaţii din baroul dumneavoastră.
          HOTARAREA NR 08 CONGRES 2017 completare Consiliu UNBR
          HOTARAREA NR 09 CONGRES 2017 Propuneri
 
 

   Proiectul Raport al Consiliului U.N.B.R. la Congresul avocaţlor 2017 - împreună cu Anexele „A", „B" şi „C", revizuit şi completat.
 

 

Congresul Avocaţilor 25-26 Martie 2016

   01-Apel Congres_consultare   UNBR_Parlament_Guvern_final

   02-Apel Congres_timpul de lucru_al   avocatilor-final_CGheorghe_final

   03-Apel_Congres_acces justitie

   04-Rezolutie_Congres_Aviz_16_Livescu-final_CGheorghe_final

   05-Rezolutie_Congres_Avocatura 2025

   HOTARAREA_NR_1_CONGRES_2016_Raport_Activitate_Consiliul_UNBR

   HOTARAREA_NR_2_CONGRES_2016_Executie_Bugetara_2015_UNBR

   HOTARAREA_NR_3_CONGRES_2016_Buget_UNBR-2016

   HOTARAREA_NR_4_CONGRES_2016_Executie_Bugetara_2015_CAA

   HOTARAREA_NR_5_CONGRES_2016_Buget_Sistem_CAA-2016

   HOTARAREA_NR_6_CONGRES_2016_Componenta_CCD

   HOTARAREA_NR_7_CONGRES_2016_Validare_Modificari_Statut

   HOTARAREA_NR_8_CONGRES_2016_Adoptare_Cod_Conduita_DC

   HOTARAREA_NR_9_CONGRES_PROPUNERI 

      Vă facem cunoscut că au fost postate pe site-ul www.unbr.ro materiale ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării Congresului avocaţilor 2016, care pot fi descărcate folosind link-urile de mai jos sau direct de pe site-ul UNBR.

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2015 şi Congresul avocaţilor 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenţei Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Naţională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naţionale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind coordonarea activităţilor de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informaţii relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente şi decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experienţă cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informaţii statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16 (2013) al CCJE: “O Europă a dreptului şi a justiţiei”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondenţa purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiţiei privind asigurarea efectivităţii dreptului legal de folosinţă al barourilor asupra spaţiilor din incinta instanţelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională iniţială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferinţă către entităţile care şi-au manifestat opţiunea de a participa online la Conferinţele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conţinut ştiinţific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR şi barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondenţa dintre Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situaţia financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situaţia financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016

 

 

Congresul Avocaţilor 06 – 07 iunie 2015

Adresa circulară nr. 49433/11.06.2015 a Ministerului Justiţiei, înregistrată la UNBR la nr. 46-DCAJ-2014 din 15.06.2015, transmisă tuturor ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, privind punerea în aplicare a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România la data de 06 iunie 2015.  (PDF)
 
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - CONGRESUL AVOCAŢILOR - BUCUREŞTI - 6-7 iunie 2015 - Rezoluţie privind principiile de integritate în activităţile desfăşurate de avocaţi în profesii compatibile cu profesia de avocat şi în conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii profesionale integrate (PDF)
 
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - CONGRESUL AVOCAŢILOR - BUCUREŞTI - 6-7 iunie 2015 - Având în vedere faptul că noile realităţi economice şi sociale reclamă o extindere a interpretării principiilor fundamentale ale profesiei de avocat la contextul specific al tendinţelor de exercitare a activităţii lor şi în cadrul altor profesii compatibile cu cea de avocat, precum şi al tendinţelor de colaborare profesională tot mai strânsă cu alte profesii juridice şi chiar nejuridice (PDF)
 
APELUL CONGRESULUI AVOCAŢILOR adresat Guvernului României şi Ministerului Justiţiei pentru asigurarea efectivităţii dreptului legal de folosinţă al barourilor asupra spaţiilor din incinta instanţelor prevăzut de art. 38 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (PDF)
 
 
Congresul Avocaţilor 06 – 07 iunie 2015 - HOTĂRÂRI adoptate

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2014 şi Congresul avocaţilor 2015) - (PDF)

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2014 - (PDF)

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2015 - (PDF)

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2014 - (PDF)

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi - (PDF)

Hotărârea nr. 6 privind privind alegerea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România - (PDF)

Hotărârea nr. 7 privind alegerea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor - (PDF)

Hotărârea nr. 8 privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România - (PDF)

Hotărârea nr. 9 privind alegerea Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor - (PDF)

Hotărârea nr. 10 privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină - (PDF)

Hotărârea nr. 11 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. - (PDF)

Hotărârea nr. 12 pentru completarea unor prevederi ale Statutului profesiei de avocat - (PDF)

 

 

PROTOCOLUL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Protocolul a fost semnat în data de 06 iunie 2015 în cadrul Congresului Avocaților, din partea Ministerului Justiției de către domnul Ministru Robert-Marius Cazanciuc și din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România de către domnul Președinte, avocat dr. Gheorghe Florea.

 

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2013 - BUCUREŞTI, 29 - 30 MARTIE 2013 

 Hotarârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2012 şi Congresul avocaţilor 2013)
 
 Hotarârea nr. 2 - privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2012
 
 Hotarârea nr 3 - privind aprobarea proiectului de buget al  Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013
 
 Hotărârea nr 4 Congres 2013 - privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2012
 
 Hotărârea nr 5 Congres 2013 - privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi
 
 Hotărârea nr 6 Congres 2013 - privind validarea modificărilor şi completărilor aduse de către Consiliul U.N.B.R
 
 Hotărârea nr 7 Congres 2013 - privind completarea componenţei Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România  prin alegerea unui membru, reprezentant al Baroului Arad
 
 Rezoluţie privind iniţierea demersurilor necesare pentru revizuirea Constituţiei
 
 Rezoluţie privind implicarea avocaţilor în lupta anticorupţie şi eficientizarea sistemului de repartizarea aleatorie a cauzelor - garanţie a dreptului la un proces echitabil
 
 Rezoluţie privind continuarea campaniei de mediatizare a profesiei de avocat
 
 Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011
 

 Congresul Avocaţilor înregistrare audio completa - 29 martie 2013 - Descarca fisier

 Intervenţie av. Baco Mihai  - extras din înregistrare audio - Descarca fisier

 

 Congresul Avocaţilor înregistrare audio completa - 30 martie 2013 - Descarca fisier

 Intervenţie av. Ioan Rus - extras din înregistrare audio - Descarca fisier

 

 

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2012 - BUCUREŞTI, 15 - 16 IUNIE 2012 

 Hotărârea nr. 7 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat prin delegare de către Consiliul U.N.B.R., precum şi privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

 

 Hotărârea nr. 8 pentru adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor

 

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2011 - BUCUREŞTI, 10-11 IUNIE 2011

 Hotărârea nr. 07 privind alegerea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor
 
 Hotărârea nr. 11 privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor
 
 Hotărârea nr. 12 privind adoptarea programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 - 2015, prevăzut în anexă

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro