Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Examene » Examene primire in profesie - sesiunea 2019

 

Examen de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019 - tabel avocati definitivi

 

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2019 - tabel avocati stagiari

 

A N U N Ț

 

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 463 din 05.06.2019, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Data desfășurării examenului este 30.08.2019 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel: - Cererile de înscriere se depun în intervalul 08 iulie 2019 (ora 8.00) - 02 august 2019 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. - Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. - În perioada 02 august 2019 - 09 august 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019".

 

http://www.unbr.ro/examene/examen-primire-in-profesie/

 

 


 

 

ANUNȚ

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea MARTIE 2019.

Data desfăşurării examenului este 03 martie 2019, pentru toţi candidaţii şi se va desfăşura la Bucureşti, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 400 a Consiliului U.N.B.R. din data de 08 Decembrie 2018.

Tematica de examen, Regulamentul de examen, taxa de examen şi toate regulile de desfăşurare rămân cele prevăzute în Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 367/22.06.2018, 368/22.06.2018, 369/22.06.2018.

            Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

            Cererile de înscriere a candidaţilor la examen se depun în intervalul 17 decembrie 2018 (ora 8.00) - 21 decembrie 2018 (ora 15.00) şi 04 ianuarie (ora 8.00) - 28 ianuarie 2019 (ora 15.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

            Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

            În perioada 29 ianuarie 2019 - 05 februarie 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluţiona în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

            În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile şi insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

Exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2018 şi numai dacă unităţile de învăţământ absolvite de aceştia nu au emis diplomele de licenţă, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă, eliberată de unitatea de învăţământ, în locul diplomei de licenţă prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverinţa de absolvire să fie însoţită de foaia matricolă.

Vor fi aplicabile procedurile privind protecţia datelor personale, în vigoare conform dispoziţiilor legale.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea martie 2019".

 

01-Hotarare_Regulament-examen-2018

HOTĂRÂREA Nr. 400/08.12.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea martie 2019

Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de înscriere la examen

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro