Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Examene » Examene primire in profesie - sesiunea 2018

 

ANUNT

     Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea AUGUST 2018.

     Data desfăşurării examenului este 31 august 2018, pentru toţi candidaţii şi se va desfăşura la Bucureşti, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 368 a Consiliului U.N.B.R. din data de 22 Iunie 2018.

     Examenul se va desfăşura prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.    

     Materiile de examen sunt: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

     Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

     Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

     - Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se depun în intervalul 09 iulie 2018 (ora 08,00) - 03 august 2018 (ora 16,00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

     - Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

     - În perioada 03 - 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen.

     - În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile şi insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

     - Exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2018 şi numai dacă unităţile de învăţământ absolvite de aceştia nu au emis diplomele de licenţă, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă, eliberată de unitatea de învăţământ, în locul diplomei de licenţă prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverinţa de absolvire să fie însoţită de foaia matricolă.

     - Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018".

 

HOTĂRÂREA NR. 367/ 22.06.2018 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului 

 

Hotarare Consiliu repartizare taxa examen.pdf

 

 Decizie validare dosare

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş