Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Stiri
Arhiva anunturi
UNBR - INM, UNBR și INPPA - Sesiune de formare e-learning în domeniul protectiei datelor si a dreptului la viață privată, organizat de Consiliul Europei ...
Catre,DECANII BAROURILOR MEMBRE ALE UNBR Vă transmitem ataşat anunţul prin care vă informăm că Institutul National al Magistraturii anunta lansarea, impreuna cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, a unei sesiuni de formare e-learning in domeniul protectiei datelor si a dreptului la viata privata, organizat de Consiliul Europei in cadrul programului HELP 28 împreună cu rugămintea domnului Preşedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea de a fi dat publicităţii pe site-ul fiecărui Barou. Menţionăm că anunţul este postat pe site-ul UNBR (click AICI) și pe site-ul INPPA (click AICI) Cu aleasă consideraţie,Sandu Gherasim
Publicat: 2016-12-21
Stimate domnule Mihai Baco, De Ziua Națională a României, îmi face plăcere să transmit felicitări Decanului de Alba Iulia şi unui român deosebit.
Stimate domnule Mihai Baco,

De Ziua Națională a României, îmi face plăcere să transmit felicitări Decanului de Alba Iulia şi unui român deosebit.

Vă urez sănătate, prosperitate, împliniri şi valorile care vă călăuzesc viața să contribuie în continuare la progresul avocaturii româneşti, căci datorită unor astfel de oameni, România poate nutri speranța unui viitor mai bun.

Actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinței de libertate şi unitate a poporului român.

Fiți mîndru că sunteți român,

La Mulți Ani, România!!!Decanul Baroului Chişinău

Republica Moldova
Publicat: 2016-12-15
Mesajul Președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România adresat avocaților cu ocazia Zilei Europene a Avocaților
Mesajul Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România adresat avocaţilor cu ocazia Zilei Europene a Avocaţilor

CCBE a lansat în 2014 ideea ca la 10 decembrie a fiecărui an să se sărbătorească în Europa Ziua Europeană a Avocaţilor. Alegerea acestei date, de către Consiliul Barourilor Europene (CCBE), nu este întâmplătoare. În aceeaşi zi, în plan mondial, celebrăm Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Avocaţii au un rol determinant în apărarea acestora.
CCBE coordonează - prin Delegaţiile Permanente la CCBE ale Barourilor naţionale - acest eveniment european anual menit să încurajeze organizarea de activităţi la nivel naţional şi local în jurul unei teme centrale. Toate activităţile organizate au drept scop să informeze publicul asupra rolului esenţial al Statului de drept şi al procesului judiciar în protecţia drepturilor cetăţenilor, în scopul promovării Statului de Drept şi a rolului avocatului în apărarea principiilor juridice care guvernează tema aleasă, modul lor de aplicare prezentă şi de perspectivă.
Pentru anul acesta, CCBE a propus avocaţilor europeni să organizeze acţiuni şi dezbateri pe marginea subiectului ”Accesul la justiţie”.
Tema nu a fost aleasă întâmplător .
Promovarea şi protecţia accesului la justiţie este un domeniu-cheie de interes pentru îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii accesului la informaţia privind drepturile, la exercitarea acestora, dar şi la înfăptuirea justiţiei. Confruntarea cu faptele şi realităţile, inclusiv cele statistice demonstrează că analiza aprofundată a domeniului este încă de actualitate.
Odată cu avansarea tehnologiilor şi cu adâncirea ameninţărilor privind securitatea europeană, deoarece nu trăim izolaţi şi suntem din ce în ce mai interconectaţi la orice modificare cu caracter instituţional sau de interpretare jurisdicţională în plan european se transmit şi se pun în practică şi la noi, într-un timp din ce în ce mai scurt, tendinţe şi măsuri de îmbunătăţire şi perfecţionare a funcţionării justiţiei, la care ar trebui ca accesul să fie efectiv, nu teoretic şi iluzoriu, cu consecinţe în planul funcţionării binomului stat-cetăţean.
Dacă relaţia dintre stat şi cetăţean privind accesul la justiţie colapsează, se produce o prăbuşire a societăţii, cetăţeanul fiind confruntat cu o situaţie de anarhie.
Principiile care au funcţionat o mare parte din istoria omenirii în relaţia dintre cetăţean şi justiţia statală sunt în curs de transformare.
Forurile legislative europene au sesizat breşe în legislaţiile naţionale sau în practicile jurisdicţionale care, prin diverse interpretări, de multe ori abuzive, permit încălcări ale dreptului de acces la justiţie pe care le văd ca pe ingerinţe în privinţa drepturilor individuale ale cetăţenilor şi a dreptului la un proces echitabil.
Directiva (UE) 2016/1919 din 26.10.2016 a Parlamentului European şi a Consiliului privind asistenţa juridică gratuită pentru persoanele suspectate şi persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale şi pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.11.2016 are ca scop asigurarea eficacităţii dreptului de avea acces la un avocat, iar Foaia de parcurs a Consiliului Europei din 30.11.2009 pentru consolidarea drepturilor procedurale la traducere şi interpretare, la informare cu privire la drepturi, la informare privind capetele de acuzare, la consiliere juridică şi asistenţa juridică gratuită, de a comunica cu rudele, angajatorii şi autorităţile consulare este realizată prin Directivele succesive adoptate în 2010, 2012, 2013 şi 2016. Noutatea Directivei din 26.10.2016 constă în aceea că, deşi costurile apărării sunt asigurate de stat în cazul asistenţei juridice gratuite, o parte din costuri pot fi suportate de cei suspectaţi, acuzaţi sau urmăriţi, în funcţie de resursele lor financiare, dreptul de a nu se auto-incrimina şi dreptul de a păstra tăcerea să poată fi exercitat şi când, pe parcursul interogatoriului, o persoană care iniţial a fost martor devine suspect etc.
Există în Europa tendinţa reducerii numărului de instanţe. Tendinţa este ca ritmul reducerilor să crească si să se extindă. Problema are relevanţă cu privire la accesul geografic la justiţie, faţă de proximitatea instanţelor şi distribuţia lor în teritoriul naţional.
Sub argumentul creşterii numerice a cazurilor deduse justiţiei şi în condiţii de constrângeri financiare privind resursele umane alocate activităţii din justiţie, s-a redus drastic "timpul", "durata" contactului nemijlocit cu instanţa. Impactul asupra aşteptărilor privind accesul efectiv la justiţie este defavorabil!
Se extinde sistemul unei justiţii "cu două viteze", în care accesul la justiţie al cetăţenilor cu venituri mici şi medii a devenit o problemă gravă. Ea ţine în principal de costuri! Sunt create chiar tribunale diferite pentru justiţii cu viteze preconizat a fi diferite!
Concomitent, accesul geografic la instanţe şi durata contactelor nemijlocite între justiţiabili şi judecător se atenuează prin măsuri ce ţin de domeniul justiţiei tehnologizate informatic prin dosare electronice, baze de date electronice de jurisprudenţă, registre electronice, sisteme de management de caz performante, extinderea procedurilor simplificate, utilizarea video-conferinţelor în cauzele penale. Intervin reglementări privind comunicarea actelor de procedură în format electronic, audierea prin video-conferinţă a persoanelor private de libertate în unităţi - penitenciare, fără deplasare fizică la instanţă. Sunt realizate conexiuni între terminale amplasate în unităţi penitenciare şi sistemul informatic din cadrul instanţelor, în care confidenţialitatea relaţiei client-avocat este supusă constrângerilor edictate de comunicările securizate de autorităţi cu atribuţii în domeniu. Totul în condiţiile în care lipsesc standardele care să consacre reguli şi proceduri care să guverneze utilizarea acestora, deşi "moda" extinderii acestui tip de justiţie la care se raportează "dreptul de acces la justiţie" este fierbinte!
Nu progresează corespunzător îmbunătăţirea previzibilităţii duratei procedurilor judiciare în termenii unor intervale de timp precise - dimensiune a eficienţei justiţiei la care este de aşteptat nu numai un acces facil, dar şi un rezultat de calitate, intervenit "la timp".
În numeroase state europene se realizează protejarea cetăţenilor împotriva disfuncţiilor instanţelor prin sisteme de proceduri de compensare pentru durata excesivă a procedurilor judiciare, pentru neexecutarea unor hotărâri judecătoreşti sau în caz de arestare sau condamnare pe nedrept.
Dreptul de acces la justiţie înseamnă şi dreptul la o bună calitate a traducerilor, parte integrantă a dreptului la apărare într-o societate în care circulaţia liberă a persoanelor este tot mai accentuată. În aceeaşi paradigmă trebuie apreciată şi obligaţia statului de a recruta şi a selecta experţi care să corespundă nevoilor specifice procedurilor, dar şi nevoii reclamată de durata rezonabilă a acestora.
Se acceptă, în general, că accesul la justiţie este direct legat de măsurile luate de state pentru a elimina barierele financiare pentru persoanele care nu au mijloace suficiente pentru a iniţia şi a susţine proceduri judiciare. Dreptul de acces la justiţie are un tratament special pentru victimele violurilor, victimele copii şi autorii minori de infracţiuni.
Accesul la justiţie este golit de conţinut efectiv dacă nu este însoţit de accesul la avocat, concomitent cu accesul la informaţia juridică. În practică, aceasta impune organizarea unui sistem de asistenţă judiciară (juridică).
Mecanismele imaginate şi cele efectiv realizate sunt subordonate cerinţelor respectării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Majoritatea statelor europene prevăd asistenţa juridică suportată din fondurile statului pentru reprezentare juridică, consiliere juridică sau alte tipuri de asistenţă judiciară. Sunt practicate: acordarea de asistenţă juridică extrajudiciară cu scopul de a preveni proceduri judiciare sau de a facilita accesul la lege (spre exemplu, acordarea asistenţei juridice în proceduri tranzacţionale, ori în cadrul soluţionării alternative a litigiilor), acordarea de asistenţă juridică victimelor infracţiunilor, acordarea reprezentării juridice, a consilierii juridice sau a altor tipuri de asistenţă (judiciară) în raport de tipologia cauzelor în domeniul penal, ori în situaţii apreciate judiciar, în domeniul dreptului privat, acordarea de scutiri la plata taxelor judiciare (cum este cazul accesului facil la justiţie al instituţiilor publice, scutite de plata taxelor judiciare), asistenţa juridică pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti.
România este inclusă în rândul statelor europene care limitează eligibilitatea cazurilor în care se acordă asistenţă judiciară şi care reduce drastic sumele provenite din bugetul public pentru alocarea lor pe cazuri, în comparaţie cu state "generoase" (Norvegia, Irlanda, Olanda) ori cu state care acordă sume relativ importante, dar în număr mare de cazuri (Finlanda, Belgia, Franţa, Germania, Portugalia, Estonia) .
Promovarea soluţionării alternative a litigiilor (SAL), sprijinirea medierii influenţează eficacitatea sistemului judiciar, dacă educaţia juridică a societăţii este luată în considerare când este vorba despre nevoile şi aşteptările justiţiabililor.
Pe de altă parte, persoane fizice şi profesioniştii din domeniul juridic accesează informaţii despre reglementari legale, despre competenţă şi funcţionarea instanţelor relevante şi monitorizează procedurile implicate într-o maniera facilă şi gratuită prin intermediul internetului.
Numărul de avocaţi a crescut în Europa, în condiţiile în care criza financiară şi economică nu a avut consecinţe măsurabile cu privire la acest aspect. Contrar aparenţelor, nu există un studiu care să permită concluzii certe privind impactul pe care numărul de avocaţi şi organizarea profesiei de avocat îl are asupra volumului de muncă din instanţele de judecată.
Prezenţa unui număr suficient de avocaţi nu este o garanţie în sine a protecţiei drepturilor individuale, inclusiv a dreptului de acces la justiţie. Reglementarea profesiei şi formarea avocaţilor au însă o influenţă directă asupra accesului la justiţie.
Dreptul de acces la justiţie este strâns corelat de viitorul profesiei de avocat.
Organizarea platformelor on-line ca modalitate de furnizare a serviciilor juridice, folosirea tehnologiei informaţiei în realizarea accesului la justiţie, dar şi impactul securităţii sistemelor de justiţie digitală cu privire la respectarea secretului profesional sunt teme care, confruntate cu ofensiva împotriva păstrării secretului profesional, dar şi cu confuziile întreţinute cu o complicitate suspectă privind statutului juridic al furnizorilor de servicii juridice in mediul on-line, fac din problema accesului la justiţie prin avocat o problemă tot mai spinoasa!
Accesul la justiţie în viitor este condiţionat de o mai bună înţelegere între profesiile juridice şi public, în condiţiile în care informatizarea şi automatizarea în domeniul juridic au o limită pentru că soluţionarea chestiunilor juridice complexe necesită creativitate şi interacţiune umană, tensiunile dintre deontologie şi realitatea pieţei serviciilor juridice se intensifică.
Sunt şi tot multe chestiuni care nu sunt nici măcar recunoscute de public ca fiind probleme juridice, iar tot mai multe profesii se revendică a fi specialiste în ”furnizarea de servicii juridice”!
Chiar şi în materie de acces la justiţie, noua tehnologie şi conceptul de "justiţie eficientă", adeseori consumată în spaţiul virtual, nu pot înlocui deontologia şi inteligenţa fără de care accesul la justiţie este tot mai puţin particularizat şi, în consecinţă, rezolvat în termeni statistici.
Este rolul barourilor să adapteze profesia contextului actual în care accesul la justiţie, edificat pe soclul securităţii comunicării ce vizează aspecte relevante pentru un demers judiciar, este ameninţat de presiunile de înlocuire a furnizorilor de servicii juridice ca impact al controlului contactului cu justiţiabilul, tot mai mult îndepărtat de avocat.
Suntem în momentul în care avocatura reclamă schimbări de strategie pentru a se adapta cererii din ce în ce mai sofisticate a clienţilor. Se solicită servicii integrate, clienţii vor să folosească noile tehnologii în comunicarea cu avocaţii, precum cloud computing, pentru a-şi organiza afacerile şi pentru a comunica mai uşor cu avocaţii lor. Toate acestea constituie provocări la adresa confidenţialităţii şi a secretului profesional. Avocaţii trebuie să ţină pasul cu cererea clienţilor, cu tehnologia dar, în egală măsură, trebuie să fie conştienţi de riscurile aferente şi să utilizeze cu precauţie noile canale de comunicare, cel puţin până când vom avea reglementări în acest domeniu. Sunt probleme asupra cărora CCBE a atras atenţia de nenumărate ori.
Ne aflăm într-un moment de răscruce, în care dacă nu punem umărul la reformele legislative sau infra-parlamentare corecte, mai ales în contextul aplicării Noilor Coduri în care, sub pretextul că s-a ivit ”prilejul” oferit de istorie pentru ca jurisprudenţa să obstaculeze creativitatea şi inteligenţa apărării efective a drepturilor în situaţii particulare, complexe, cu care, inerent, aplicarea legii se confruntă, rezultatul să fie încurajarea practicilor ”copy-paste”, cu preţul căderii treptate în derizoriu a profesiei de avocat, prin încurajarea unor portiţe libere pentru încălcarea principiilor ei fundamentale.
Îndemn toţi avocaţii să ia în considerare, când se impune, toate posibilităţile de contestare la Curtea Constituţională sau la instanţele de contencios administrativ a reglementărilor care încalcă principiul fundamental al accesului efectiv la justiţie, în roate componentele sale, inclusiv sub aspectul nerespectării principiului sacramental al confidenţialităţii comunicărilor avocat-client!
Îi rog pe colegii avocaţi să acorde mai multe clipe de reflecţie asupra problemelor acute care pun în pericol atât profesia noastră, cât şi drepturile fundamentale ale celor pe care îi apărăm.
Pentru a face faţă acestor provocări, mai mult decât oricând, avem nevoie de coeziune, de confraternitate, de acceptarea deciziei majorităţii pentru a apăra şi profesia noastră, dar şi societatea în care trăim!

av. dr. Gheorghe Florea
Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
Publicat: 2016-12-15
Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro