Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Stiri
Arhiva anunturi
”Balul Palatului de Justiţie”...
”Balul Palatului de Justiţie”, prima ediţie, la Alba Iulia. Peste 150 de avocaţi, magistraţi, executori şi notari, prezenţi la eveniment.

Publicat: 2016-11-27
Decanul Baroului Alba, Mihai Baco, a fost ales vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor Europeni
Decanul Baroului Alba, Mihai Baco, a fost ales vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor Europeni

     
Decanul Baroului Alba, av. dr. Mihai Baco, va reprezenta Uniunea Avocaţilor Europeni, în calitate de vicepreşedinte. Acesta a fost ales în funcţie, luni, cu unanimitate de voturi, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Avocaţilor Europeni de la Luxembourg.

     
”Este o mare onoare pentru mine că am fost ales în funcţia de vicepreşedinte al UAE. Nu este doar un succes personal, ci cred că este un succes al avocaturii româneşti. Alegerea mea ca vicepreşedinte reprezintă o recunoaştere a contribuţiei pe care avocatura românească o aduce la apărarea valorilor europene, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, ne-a declarat Mihai Baco.

     
Reamintim că av.dr. Mihai Baco a participat, în perioada 20-22 noiembrie 2016, la Adunarea Generală a Uniunii Avocaţilor Europeni, ce a avut loc la Curtea Europeană de Justiţie de la Luxembourg.

     
Decanul Baroului Alba, Mihai Baco, a fost ales vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor Europeni

     

Decanul Baroului Alba, av. dr. Mihai Baco, va reprezenta Uniunea Avocaţilor Europeni, în calitate de vicepreşedinte. Acesta a fost ales în funcţie, luni, cu unanimitate de voturi, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Avocaţilor Europeni de la Luxembourg.

     
”Este o mare onoare pentru mine că astăzi am fost ales în funcţia de vicepreşedinte al UAE. Nu este doar un succes personal, ci cred că este un succes al avocaturii româneşti. Alegerea mea ca vicepreşedinte reprezintă o recunoaştere a contribuţiei pe care avocatura românească o aduce la apărarea valorilor europene, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, ne-a declarat Mihai Baco.

     
Potrivit programului, decanul Baroului Alba a luat parte la mai multe conferinţe şi dezbateri, la care au participat preşedintele şi vicepreşedintele Curţii Europene de Justiţie, preşedintele şi vicepreşedintele Tribunalului General European, respectiv avocaţi şi magistraţi ale acestor foruri.

     
Mihai Baco a declarat pentru ziarulunirea.ro că prima întâlnire cu înalţii justiţiari a avut loc luni, între orele 14.00 – 18.00.

     
”Mihai Baco a participat la întâlnirea cu K. Lenaerts – preşedintele Curţii Europene de Justiţie, A. Tizzano – vicepreşedinte al CJUE, J.L. da Cruz Vilaca – preşedinte Camera CJUE, M. Wathelet – prim avocat general al CJUE, M. Jaeger – preşedintele Tribunalului General European, M. van der Wounde – vicepreşedinte al Tribunalului General European”, a spus Baco.

     
În cadrul Adunării Generale a Uniunii Avocaţilor Europeni de la Luxembourg au fost abordate mai multe teme: sistemul judiciar al Uniunii Europene, în lumina reformei sau cooperarea dintre Curtea de Justiţie şi instanţele naţionale.

     
Av. dr. Mihai Baco a fost ales decan al Baroului Alba la începutul anului 2016. Membru al Baroului Alba din 1995, acesta se află la primul mandat.

     
Reamintim că avocatul Mihai Baco a organizat la Alba Iulia, în perioada 24-26 iunie 2016, a XXX-a ediţie a Congresului General al Uniunii Avocaţilor Europeni. La manifestare au participat personalităţi de prestigiu ale sistemului european, între care preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, jud. Mircea Aron, procurorul general al României, Augustin Lazăr sau preşedintele UNBR, Gheorghe Florea.
Publicat: 2016-11-22
CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCATULUI ROMÂN
CODUL DE CONDUITĂ, ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE AL AVOCATULUI ROMÂN (necesitatea elaborării tezelor prealabile) – av. dr. Gheorghe Florea, Preşedintele U.N.B.R.
Publicat: 2016-11-12
APELUL Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România faţă de Proiectul de modificare a art. 76 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România susţine poziţiile de protest ale barourilor (anexate prezentului Apel) faţă de Proiectul de modificare a art. 76 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (afişat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiţiei) şi protestează împotriva procedeului incorect prin care Proiectul tratează accesul în profesia de avocat, ca un privilegiu al unei categorii de magistraţi.

Proiectul de modificare a art. 76 alin. (2) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor prevede: „Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora cu o vechime de cel puţin 18 de ani în aceste funcţii, care au fost eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, au dreptul să devină, fără examen, avocaţi, mediatori, notari publici sau executori judecătoreşti.”

În elaborarea şi adoptarea acestei propuneri legislative s-a încălcat grav principiul independenţei şi autonomiei profesiei de avocat, consacrat de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Independenţa, autoreglementarea şi autonomia profesiei de avocat sunt principii esenţiale şi fără echivoc, în orice stat democratic din lume. Scopul instituirii acestor principii este crearea unui cadru instituţional, care să garanteze apărarea efectivă, prin avocat, a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

O consecinţă firească a acestor principii este aceea că primirea în profesia de avocat, stabilirea criteriilor de admitere în profesia de avocat pe bază de lege aparţin domeniului de reglementare al legii speciale privind profesia de avocat şi nu poate face abstracţie de principiul cooperării interinstituţionale a actorilor interesaţi în perfecţionarea reglementărilor legale privind profesia de avocat, problemă în care competenţa exclusivă a organismului de autoreglementare, respectiv Uniunea Naţională a Barourilor din România, este consacrată de documente internaţionale ce nu pot fi ignorate.

În ţara noastră, primirea în profesia de avocat face obiectul unei legi speciale, respectiv Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, care prevede fără echivoc, la art. 17 alin. (1), că „Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat”.

Modificarea acestor dispoziţii legale este de atributul suveran al puterii legiuitoare, dar cooperarea interinstituţională a organismelor profesionale interesate în respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept, la baza căruia stă şi cooperarea interinstituţională loială, impunea consultarea Corpului profesional al avocaţilor, indiferent de nivelul la care se fac astfel de propuneri!

Corpul profesional al avocaţilor a urmărit cu interes demersurile iniţiate de Consiliul Superior al Magistraturii, de organizaţiile profesionale ale magistraţilor, de magistraţi în legătură cu accesul magistraţilor în profesia de avocat, fără examen. O parte din aceste demersuri s-au întreprins în paralel cu efortul de conlucrare impus de adoptarea la 23 septembrie 2015 a documentului intitulat „Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români”. „Dialogul profesional continuu … pe baza unor principii şi valori etice comune…” prevăzut de Cartă nu a avut loc cu privire la elaborarea şi finalizarea Proiectului de modificare a legilor justiţiei.

Evoluţia demersurilor iniţiate în scopul arătat în Proiectul de lege reflectă un procedeu care lasă profesia de avocat ȋn afara consultărilor. Acest procedeu este incompatibil cu conlucrarea proclamată de Cartă, iar ecourile demersului în spaţiul public, în vara anului 2015, nu pot rămâne indiferente Corpului de avocaţi! Iniţial, ele au fost puse pe seama perspectivei „campaniei electorale” din anul următor, impuse de alegerea unui nou Consiliu Superior al Magistraturii. Ulterior, în condiţiile în care toate instituţiile sistemului judiciar au susţinut campania de denigrare publică a profesiei de avocat , care „şi-ar atribui” „superimunitate” sau „privilegii” prin modificări legislative cu rol de garanţii legale ale apărării prin avocat, bazată pe documente aprobate de instituţiile de vârf ale sistemului judiciar consultate de Ministerul Justiţiei (documente postate pe site-urile Senatului României şi al Camerei Deputaţilor, în legătură cu Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat) realitatea a confirmat că s-a adoptat o poziţie căreia i-au fost şi i-au rămas străine principiile dialogului pentru clarificări benefice pentru mersul sistemului judiciar! Atenuarea asperităţilor prin intervenţia publică a asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, care au solicitat public demonstrarea „superimunităţilor” s-a dovedit ineficientă fată de poziţia instituţiilor sistemului judiciar!

Propunerea Consiliului Superior al Magistraturii adoptată în şedinţa Plenului din 3 martie 2015, înaintată Ministerului Justiţiei în procedura de avizare a Proiectului de modificare si completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, recent adoptat de Parlamentul României a inclus propunerea de completare a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu o nouă prevedere, art. 17 alin. (6), cu următorul cuprins: „Au dreptul să devină avocaţi, la cerere şi cu scutire de examen, judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 18 ani în aceste funcţii, care au fost eliberaţi din funcţie din motive neimputabile”. Prin adresa nr. 13952/09.04.2015 Ministerul Justiţiei a înaintat Guvernul României solicitarea de a susţine în Senatul României, în procedura legislativă privind dezbaterea Proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, propunerea Consiliului Superior al Magistraturii privind completarea legii speciale privind profesia de avocat cu dispoziţii normative exprese care să permită accesul în profesia de avocat al magistraţilor cu o vechime mai mare de 18 ani, dar şi propunerea ca accesul fără examen în profesia de avocat să fie permis magistraţilor cu o vechime in profesie mai mare de 20 de ani, „…cu reţinerea imediată a stării de incompatibilitate, atunci când se impune, până la eliberarea din funcţia de magistrat, ori după caz dacă au fost ori sunt eliberaţi din funcţie din motive neimputabile”. Aceste dispoziţii ar trebui să vizeze şi categoria de personal prevăzută la art. 87 alin.(1 ) din Legea nr. 303/2004. În procedura de dezbatere parlamentară a aceluiaşi proiect, Guvernul României a înaintat Camerei Deputaţilor propunerea de completare a Legii nr. 51/1995 prin preluarea propunerii Asociaţiei Magistraţilor din România, unită cu propunerea Consiliului Superior al Magistraturii .

În paralel, Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerile Comisiei nr. 1 a acestuia din 16.03.2015, 23.03.2015, 06.04.2015, 21.07.2015, a iniţiat modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. S-a propus modificarea art. 33/1 alin.(2) din Legea nr. 303/2004 în sensul că ”…avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 18 ani …pot fi numiţi fără concurs în funcţii vacante de judecător sau procuror la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea”. S-a declanşat un protest naţional al judecătorilor şi procurorilor care au subscris un „Memoriu de protest”, dat publicităţii, în care au dezavuat primirea în profesia de magistrat, fără examen, a avocaţilor, cu argumentul esenţial că propunerea afectează calitatea sistemului judiciar deoarece propunerea nu are în vedere „pregătirea adecvată” şi „calificarea juridică”. Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi-a exprimat dezaprobarea faţă de propunerea de primire în profesia de magistrat a avocaţilor în condiţii de reciprocitate, pe care a apreciat-o ca „inacceptabilă”.

Comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din 28 iulie 2015 a clarificat sensul propunerii de „reciprocitate” a accesului în profesiile în discuţie cu scutire de examen pentru cei care se încadrează în categoria identificată ca aparţinând celor „…cu o vechime în profesie mai mare de 18 ani”, dar a precizat că este vorba doar de o propunere adresată spre consultare magistraţilor, urmând ca ulterior Plenul Consiliului Superior al Magistraturii să decidă includerea propunerii în eventualul Proiect de modificare a Legilor justiţiei.

Ulterior, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, s-a constituit la Ministerul Justiţiei un grup de lucru din care au făcut parte: reprezentanţi ai magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă instanţa supremă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi (Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Procurorilor din România), ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Ministerului Justiţiei. În procesul de elaborare, proiectul a fost supus consultării tuturor instanţelor şi parchetelor din ţară.

Cu puterea faptelor se demonstrează că s-a apreciat incorect că avocaţii români nu au îndreptăţirea legitimă de a participa la perfecţionarea legislaţiei privind funcţionarea justiţiei, tratată exclusiv ca o problemă ce interesează „sistemul judiciar” desprins de relaţiile acestuia cu avocaţii!

S-a elaborat un Proiect de lege care reglementează o altă profesie, respectiv cea de magistrat. Proiectul include o derogare inadecvată de la normele unei profesii autoreglementate, ceea ce ca principiu este inadmisibil fără o cooperare instituţională necesară cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, conlucrare solicitată expres Ministrului Justiţiei în şedinţa de Consiliu al UNBR din 5 iunie 2016 , la care a participat.

Proiectul reia o propunere care a fost recent respinsă de Parlamentul României în procedura de aprobare a Proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 51/1995.

Procedeul denotă o neînţelegere ori o ignorare a principiului fundamental al autoreglementării profesiei de avocat şi a profesiilor liberale în general, a principiului conlucrării interprofesionale oneste, transparente.

Aşa cum prevede şi Carta principiilor fundamentale ale avocatului european, principiul autoreglementării garantează independenţa profesională a avocaţilor faţă de stat.

Potrivit Cartei, „Una din trăsăturile caracteristice societăţilor nedemocratice o constituie acţiunea statului de a supune controlului, în mod deschis sau neafişat, profesia de avocat şi activitatea avocaţilor. Cele mai multe profesii juridice europene întrunesc o combinaţie de reglementări de stat şi o serie de autoreglementări. În multe cazuri, statele, recunoscând importanţa principiilor de bază, au folosit legislaţia ca să le susţină… (…) fără garanţia independenţei este imposibil ca avocatul să-şi îndeplinească obligaţiile şi rolul său juridic”.

Încercarea de a deroga de la legea pentru organizarea avocaturii, ca profesie autoreglementată, prin norme ce guvernează profesia de magistrat, este echivalentă cu un control al statului asupra profesiei. Se creează un precedent periculos ce deschide calea liberă pentru extinderea unor privilegii neconstituţionale şi se încalcă egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor cu privire la accesul într-o profesie.

Competenţa exclusivă a uniunilor profesionale de a fi consultate cu privire la primirea în profesie ori la recunoaşterea calificărilor profesionale în acest scop este un drept incontestabil în legislaţia europeană, ce nu a fost pus vreodată la îndoială.

DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale prevede: „Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligaţii juridice specifice, bazate pe legislaţia naţională şi reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează şi îmbunătăţesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor şi confidenţialitatea relaţiilor cu clientul”.

Nici nu se pune problema ca altcineva, în afara organismului de autoreglementare, ar putea avea competenţe în recunoaşterea calificării, ori nu ar fi consultat transparent privind consacrarea prin lege a unor astfel de calificări!

Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Rolul şi viitorul profesiilor liberale în societatea civilă europeană a anului 2020” (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 226/10 din data de 16.07.2014) face precizări detaliate cu privire la importanţa autonomiei profesiilor liberale în raport cu statul:

„Autonomia profesiilor liberale este rezultatul unui compromis între libertatea individuală şi ingerinţele statului în ceea ce priveşte exercitarea profesiei şi dreptul statului de a stabili norme în acest sens. Reglementarea profesiilor liberale de către membrii acestora impune dreptul lor la libertate în faţa intervenţiilor statului şi este în acelaşi timp un garant al interesului general, spre binele beneficiarilor de servicii şi al consumatorilor. (…)Autonomia profesiilor liberale reflectă principiul subsidiarităţii, conform căruia orice chestiune trebuie gestionată de către nivelul cel mai potrivit. Membrii profesiilor liberale dispun de o expertiză specifică, fiind, prin urmare, instanţa cea mai potrivită pentru administrarea şi reglementarea profesiilor liberale”.

Argumentele invocate în Protestele Barourilor (ataşate) reflectă impactul real, prezent şi de perspectivă, al reglementării propuse, cu consecinţa distorsionării grave a raporturilor dintre profesii, dintre profesii şi societate în general, în condiţiile în care activitatea de înfăptuire zilnică a justiţiei bazate pe lege implică o conlucrare profesională corectă, pe baza de lege între profesiile de judecător, procuror şi avocat.

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România solicită Ministerului Justiţiei să adapteze Proiectul pus în dezbatere publică în raport cu exigenţele reglementărilor în domeniu impuse de legislaţia în vigoare şi să elimine propunerea de modificare a art. 76 alin. (2 ) din Legea nr. 303/2004!

Propunerea nu este în concordanţă cu exigenţele statului de drept şi nu este oportună, deoarece creează, fără temei justificativ transparent, o categorie de „jurişti privilegiaţi”, pe criterii ce ţin de „vechimea în profesie”, criteriu incompatibil cu cerinţele moderne ale calităţii şi integrităţii şi cu exigenţele egalităţii în faţa legii !

Nu ţine de domeniul „carierei magistraţilor” dreptul de acces în profesia de avocat, fără examen, a unei categorii de judecători şi procurori identificate printr-un criteriu ales discreţionar, acela al „vechimii în profesie”!

av. dr. Gheorghe Florea

Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
Publicat: 2016-11-12
Normele metolologice nr. 2, 3 şi 4 emise de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ)
Normele metolologice nr. 2, 3 şi 4 emise de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ)
Publicat: 2016-11-12
ABA – recunoașterea și protejarea deplină a secretului profesional și a lucrărilor avocatului, esențiale pentru asigurarea dreptului la apărare și administrarea justiției
ABA – recunoașterea și protejarea deplină a secretului profesional și a lucrărilor avocatului, esențiale pentru asigurarea dreptului la apărare și administrarea justiției
Publicat: 2016-11-12
"Fii bun şi dăruieşte"
Sărbătorile sunt mereu un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. În goana după atâtea griji cotidiene ne regăsim în refugiul celor câteva zile de sărbătoare ce ne vor bucura sufletele alături de cei dragi. Ne simţim mai bogaţi cu belşugul unor tradiţii care ne aduc o masă caldă, un zâmbet sincer şi un cadou sub pomul de Crăciun.

Cu toate acestea, sărbătorile, ca şi viaţa de altfel, nu este despre ceea ce primim, ci despre cum dăruim. Adevărata valoare a lucrurilor stau dincolo de mantia strălucitoare în care ornăm oraşe, case şi trupuri.

Sunt oameni goi de haine care deşi nu mor de frig, tânjesc după o pătură de atenţie. Oameni ce uită să-şi hrănească gurile zile la rând, dar zac înfometaţi după un zâmbet cald. Oameni pentru care sărbătorile nu există în forma lor strălucitoare, dar care sunt capabili să găsească luciul în fiecare gest de dăruire.


În acest an, colectivul avocaţilor din Baroul Alba, în parteneriat cu instanţele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea, au decis să împartă bucuria sufletească a umanului sub forma materială a ajutorului interuman.


Am făcut aceasta prin declanşarea programul "Fii bun şi dăruieşte", o campanie umanitară care urmăreşte o implicare efectivă a oamenilor în prevenirea dezumanizării. Ajutorul va îmbrăca forma articolelor de îmbrăcăminte sau încălţăminte depuse la sediul Baroului Alba până în data de 5 decembrie 2016, între orele 8:00-16:00. Acestea vor fi triate de către un colectiv de colegi desemnat în acest sens şi donate - după caz - azilelor de bătrâni, centrelor de plasament copii sau altor instituţii constituite pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate material.


Sperăm ca această iniţiativă să capete o amploare maximă, nu atât ca şi eveniment umanitar, ci ca şi scop final, stând ca exemplu în activităţi de acest gen care ar trebui să împânzească larg sfera socialului local.


Pentru că, da, în preajma sărbătorilor, şi nu doar atunci, trebuie să recunoaştem că singurul cadou apt a stârni satisfacţie deopotrivă în sufletul primitorului cât şi în al celui care oferă este Bunătatea.


Fii bun şi dăruieşte!
Publicat: 2016-11-11
Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro