Conferinte
Conferinţa 22 noi. 2014
 
Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Acasa

 

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor
Baroul ALBA şi Baroul HUNEDOARA
în parteneriat cu Editura HAMANGIU

Vă invită să participaţi la conferinţa
AVOCATURA ÎN ROMÂNIA
Starea actuală şi perspectivele profesiei de avocat
în contextul integrării europene şi al regionalizării
Eveniment organizat In memoriam AVRAM IANCU şi prefecţii săi avocaţi

Invitatie conferinta

Afis conferinta


    În temeiul art. 52 si art. 53 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 66 si art. 67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Alba convoacă adunarea generală a membrilor Baroului Alba pentru data de Sâmbătă, 7 februarie 2015, ora 9.30 la Salonul Pensiunii "Astoria", situată la ieşirea din municipiul Alba Iulia spre localitatea Sântimbru, lângă D.N.1, Km. 387, jud. Alba. (vizualizare convocator)

Hotararea nr 1 din 12 ianuarie 2015 pentru organizarea adunarii generale ordinare a Baroului Alba la data de 7 februarie 2015


  Decizia nr.5/C/12.01.2015 a Preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia referitoare la verificarea, începând cu data de 19 ianuarie 2015, în sistemul electronic de date al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a situaţiei juridice a persoanelor care se prezintă ca avocaţi, atât în cauzele civile cât şi în cele penale, la Curtea de Apel Alba lulia

  IN ATENTIA COLEGILOR AVOCATI DEFINITIVI DIN BAROUL ALBA - Va informam ca am primit de la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania legitimatiile de tip card CCBE (citeste anunt...)
 

"  Într-o societate intemaiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justitibililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora.

El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său. "

            STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.7 Alin 1


 

"  În exercitatarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici unei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege "

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.7 Alin 3

 


 

"  Orice persoană are dreptul să îşi aleagă liber avocatul.

În exercitarea profesiei, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic "

Legea nr 51/1995

Art 2


 

"  Avocatul îşi sfătuieşte şi îşi apără clientul cu promtitudine, în mod conştiincios şi cu diligentă. El îşi asumă personal răspunderea pentru misiunea care i-a fost încredinţată şi informează pe client cu privire la evoluţia cauzei. "

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 3.1.2

 


 

"  Confraternitatea impune ca relaţiile dintre avocaţi să fie bazate pe încredere, spre interesul clientului şi pentru a evita procesele inutile, cât şi orice comportament susceptibil să împieteze asupra reputaţiei profesiei. "

 

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 5.1.1


 

"  Avocaţii trebuie să menţină şi să dezvolte cunoştiinţele şi competenţele lor profesionale, dată fiint dimensiunea europeană a profesiei lor. "

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 5.8

 

 

 

 

" Scopul exercitārii profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apārarea drepturilor, libertāţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.
În exercitarea dreptului la apārare recunoscut şi garantat de Constituţie, de lege, de parchete şi de tratate la căre România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia, de a stārui prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferet de natura cauzei sau de calitatea pārţilor. "

 

 


STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.2 M.Of.Nr.43/13.01.2005

 

 

 


 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Cîmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Despre Alba Iulia
Alba Iulia
Stiri
Anunţuri
5th Annual „Live from L” | February 12th, 2015‏ ...
5th Annual „Live from L” | February 12th, 2015‏ ...
Publicat:2015-02-09
ABA International Law 2015 Spring Meeting‏ ...
ABA International Law 2015 Spring Meeting‏ ...
Publicat:2015-02-01
15th Annual Tax Planning Strategies U.S. and Europe Conference |  ...
15th Annual Tax Planning Strategies U.S. and Europe Conference | Munich, Germany | Apr 15-17, 2015‏ ...
Publicat:2015-01-29
Stiri
Arhivă
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro